Vybral jsem pro vás několik rad z online kurzu Nebojte se rekonstrukce domu, které vám ušetří čas i peníze, pokud se chystáte rekonstruovat vlastní rodinný dům.

1. Nopová folie není hydroizolace

Na stavbách se zvláště při svépomocném stavění často používá nopová folie, tedy tvrdá plastová folie s výstupky “nopy” jako hydroizolace. To ale není její funkce, může způsobit i řadu problémů.

Nopová folie slouží jako drenážní vrstva, která má pomoci odvést vodu od domu k drenážnímu potrubí, ale nemá dům přímo před vodou chránit, to dělá hydroizolace, která je natavena přímo na nosné konstrukci.

Pokud se použije nopová folie jako hydroizolace, může vodu k domu i přivést, často totiž není chráněna shora proti zatékání a tak se může naopak voda mezi nopy hromadit a dům vlhnout.

Obr.1: Za nopovou folii při špatném použití zatéká a vlhkost zdi může i zvýšit

2. Tři možnosti jak stavět

  1. Staví jedna stavební firma. Výhoda je, že si pohlídá návaznosti a máte nejméně starostí, nevýhoda je, že pokud zkrachuje nebo jsou s ní problémy, tak je to kritické pro celou stavbu.
  2. Stavbu řešíte s více subdodavateli.  Koordinace mezi nimi je na vás. Výhoda je, že můžete ušetřit na ziscích firem a práci člověka, který by subdodávky koordinoval. Pokud zkrachuje, nebo je problematická některá z firem, není to takový zásah do realizace jako u jediné stavební firmy. Musíte ale zvládnout koordinaci firem, aby nastoupily jak mají.
  3. Stavíte částečně svépomocí a část práce vám dělá jedna nebo více firem. Ušetříte na práci řemeslníků a na ziscích firem. Hodně záleží na tom, jak jste zdatní v oboru a kolik času můžete stavbě dát. Setkal jsem se se situacemi, kdy se tak dlouho stavělo, že už stavba zůstala nedokončená. Stavění svépomocí je také časově daleko náročnější, stavba se protáhne na 5 i 10 let.

3. Navštivte stavební úřad co nejdříve

Se stavebním úřadem, pod který Váš dům patří, jednejte co nejdříve. Hned jak budete mít jasno, o rozsahu nastavování nebo přistavování rodinného domu. To je obvykle v průběhu přípravy studie. Vy, váš projektant nebo architekt navštivte osobně stavební úřad, kde s nimi prokonzultujete, zda jsou vaše záměry reálné a co budete muset splnit, abyste mohli stavět. Dozvíte se, jaké dotčené orgány se budou ke stavbě vyjadřovat, nebo které sousedy budete muset oslovit. A také o jaká všechna povolení nebo výjimky bude třeba požádat.

Nejhorší varianta je nechat připravit projekt a pak teprve s hotovou dokumentací dům s úředníky řešit, případné přepracování celé dokumentace je pak dost finančně náročné.

4. Nová okna osaďte do líce zdi

Původní okna v nezatepleném domě byla uprostřed zdi. Pokud dům zateplujete, je třeba je posunout tak, aby lícovala s venkovní fasádou, aby nevznikaly tepelné mosty mezi rámem okna a venkovním zateplením. Venkovní zateplení je kousek přetažené přes rám okna a tak pomáhá tepelný most omezit.

Pokud je ale okno zapuštěné v otvoru, je třeba zateplit i boky stěn – špalety, tam se ale moc izolantu nevejde, uniká tudy teplo a zvyšuje se riziko vzniku plísní kolem rámů oken.

Nejkomplikovanější situace

je, pokud nejprve do místa, kde byla špaletová okna necháte namontovat nová tepelně izolační okna a za několik let teprve zateplujete. Špaletová okna mají zalomené ostění, nový rám okna je tam schovaný za zubem ve zdi a nezbývá místo na zateplení špalet oken.

Obr.2: Osazení oken před zateplením a po zateplení

5. Zmenšete dům

Cenu rekonstrukce domu nejvíce ovlivňuje jeho velikost. Nad tím uvažujte při jeho nákupu, nebo když budete zvažovat, zda a jak dvougenerační, nebo úzký a dlouhý vesnický rodinný dům rekonstruovat.

Například u dlouhých vesnických domů můžete ušetřit tím, že část stavby ubouráte. Původně se bydlelo v místnostech nejblíže ulici, pak následovaly dílny a chlévy nebo stodola. Takový dům je široký 5-6 m a dlouhý 20 – 30 metrů. Dům můžete rozčlenit tím, že zachováte obytnou část a část dílen, tak aby se vám vešlo do domu vše potřebné, případně ho ještě rozšíříte do dvora o vstupní přístavbu a nad obytnou částí postavíte novou střechu. Střední část ubouráte a stodolu, případně zadní hospodářskou část necháte beze změn.

Tím se vám zmenší objem domu, který musíte rekonstruovat a v případě, že je ulice na sever od domu, získáte ubouráním jižní štít pro proslunění obytných místností.

Toto je jen několik z rad, které se dozvíte na online kurzu Nebojte se rekonstrukce domu.