Pravidelná péče o dům znamená úsporu peněz a jistotu, že všechna technika, která vás má chránit, opravdu funguje. Na nic nezapomenout je těžké, proto jsem pro Vás připravil checklist, podle kterého dům snadno zkontrolujete.

20.6.2019 – přidána editovatelná verze checklistu v excelu.

Gratuluji, právě jste se nastěhovali do zrekonstruovaného, nebo nově postaveného rodinného domu. Máte za sebou několikaletý maraton kolem projektu, jednání s úřady, stavební firmou a řemeslníky na stavbě. Oddech vás ale nečeká. Oproti bytu je péče o rodinný dům daleko složitější a pokud ji zanedbáte, čekají vás velké náklady při opravách.

Obr. 1: Ukázka z checklistu

Zanedbaná údržba je totiž jednou z hlavních příčin poruch, se kterými se při posuzování domů setkávám. Připravil jsem proto pro vás checklist,který vám při kontrole pomůže. Na následujících řádcích si přečtěte vyjmenované a okomentované jednotlivé body checklistu. Samotný checklist, který vám s kontrolou pomůže, najdete volně ke stažení na konci článku.

1. Kontrola a čištění okapů, lapačů splavenin a kanálků

Proč je čistit

Bod č. 1 z hlediska životnosti domu. Když se zanesou nebo poškodí okapy, stéká voda po fasádě a během několika let ji zničí.Pokud se zanesou lapače splavenin nebo samotná dešťová kanalizace u domu, kde lapače nejsou, dostane se voda pod základy a hrozí sedání základů a praskání fasády. To samé způsobují i zanesené kanálky dešťové kanalizace. Oprava poruch, které jsou poškozenou dešťovou kanalizací způsobeny, vás bude stát desítky až stovky tisíc korun.

Obr. 2: Dešťový svod je ucpaný, a tak voda teče po stěně.

Kdy a jak je čistit

Nejméně 2x ročně, na jaře a na podzim.

Uvědomte si, co vám dešťovou kanalizaci zanáší, a podle toho je čistěte. Ideálně dvakrát do roka. Na jaře po tom, co odkvetou stromy v blízkém okolí a na podzim po tom, co opadá listí, zkontrolujte lapače splavenin a kanálky. Do samotných okapních žlabů většinou nevidíte, potenciální zanesení zjistíte, když za deště obejdete dům a díváte se, zda žlaby nepřetékají a nekape z nich voda.

2. Zkouška proudového chrániče

Proč ji dělat

Aby se zajistilo, že vás stále chrání. K čemu proudový chránič je? Zachrání vám život například v situaci, kdy vám spadne zapnutý fén do vany.

Obr. 3: Funkci proudového chrániče otestujete žlutým tlačítkem.

Kdy a jak ji dělat

Testuje se nejméně 2x ročně. Případně častěji podle údajů na přístroji od výrobce. Proudový chránič se nachází v rozvodné skříni. Má na sobě tlačítko s nápisem test. Pro ověření funkce chrániče je třeba jej velmi krátce zmáčknout.

3. Revize a čištění kotle, krbových kamen, krbové vložky, karmy

Proč ji dělat

Aby se zajistilo dobré fungování a vysoká účinnost kotle a aby se omezil vznik zplodin, které znečišťují životní prostředí. Pro pevná paliva je to povinnost ze zákona. U plynných paliv jsou kontroly povinné, jen pokud jste firma nebo jiná instituce, pro soukromé majitele to povinné není.

Kdy a jak ji dělat

Nejméně 1x za 3 roky u zdrojů na pevná paliva s výkonem 10 – 300 kW. Zdroj na pevná paliva je kotel, ale i krbová kamna nebo krbová vložka. Jaký má zdroj výkon, se dočtete v návodu. Kontrolu musí dělat pracovník proškolený výrobcem, nemůžete si ji tedy dělat sami.

Nejméně 1x ročně u zdrojů na plynná paliva. To jsou plynové kotle, karmy nebo třeba Wafky a musí ji stejně jako u pevných paliv provést proškolený technik.

Obvykle 1x ročně kontrola tepelného čerpadla, přesněji se to dočtete v návodu výrobce.

4. Revize a čištění komínu

Proč ji dělat

Každý rok zemře v Česku několik desítek lidí na otravu oxidem uhelnatým, kterou způsobil ucpaný komín. Kontrolu komínů tedy rozhodně nepodceňujete. Kontrolou zároveň zabráníte požárům od vznícených sazí. Je to navíc povinnost, kterou vám ukládá vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Kdy a jak ji dělat

Podle typu spotřebiče, který je na komín připojený. U kotlů do 50 kW, což je běžný výkon pro rodinné domy:

1x za 2 roky komín kondenzačního kotle.

1x ročně komín kotle na plynná paliva, který není kondenzační a také komín plynové karmy.

1x ročně komín kotle na kapalná paliva (2x ročně při celoročním provozu).

2x ročně komín kotle na pevná paliva, krbových kamen, krbové vložky, (při celoročním provozu 3x ročně).

Podrobnosti ke kontrolám a speciální případy najdete ve zmíněné vyhlášce.

Kontroly provádí kominík, který komín zkontroluje, zda není ucpaný, zda těsní, je správně namontovaný a také vyčistí saze.

5. Kontrola rekuperační jednotky a rozvodů

Proč ji dělat

Jednotka nasává z venčí vzduch včetně prachu, který se zachytává na prachových filtrech. Ty se postupně ucpávají, snižuje se účinnost jednotky a zvyšuje hlučnost. Vzduch, který přichází do jednotky z místností, zanáší prachem vnitřní rozvody.

Kdy a jak ji dělat

Řiďte se pokyny v návodu, kde je uvedena četnost a způsob čištění, obvyklé lhůty jsou tyto:

4x ročně vyčistit nebo vyměnit filtry přímo v jednotce. Jednotka hlásí na displeji, že je třeba zkontrolovat filtry. Za čtvrt roku se nachytá do filtru prachu opravdu hodně. Čištění filtrů zvládnete sami.

1x za 6 let vyčistit jednotku a  nechat ji zkontrolovat technikem. Co všechno můžete udělat sami, záleží na konstrukci jednotky. Jde hlavně o čištění od prachu. Ventilátory mohou mít za léta provozu poničená ložiska, s těmi si poradí technik.

1x za 6 let vyčistit a zkontrolovat rozvody, zvláště ty, které odvádějí vzduch z domu, se zanášejí prachem. Rozvody kontroluje a čistí odborná firma.

6. Kontrola teplovodního systému vytápění

Proč ji dělat

Aby celý systém fungoval a radiátory nebo podlahové topení topily na plný výkon po celé ploše.

Kdy a jak ji dělat

Nejméně 1x ročně na podzim při zahájení topné sezóny.

Zkontrolujte, zda všechna tělesa topí, a případně je odvzdušněte. Že není radiátor odvzdušněn, poznáte podle toho, že jsou teplé jen části plochy. Pokud máte radiátory, které se často zavzdušňují, osaďte je samoodvzdušňovacím ventilem.
Zkontrolujte tlak vody v kotli a doplňte vodu do systému. To je třeba opakovat častěji, podle údajů na manometru v kotli, zvlášť pokud máte otevřenou expanzní nádobu na půdě, ze které se voda vypařuje.

7. Vypouštění a kontrola vodovodu

Proč vodovod vypouštět

Jde o ochranu venkovních částí rozvodu, aby voda přes zimu nezamrzla. Dále jde o kvalitu vody, když vodovod delší dobu nepoužíváte.

Kdy a jak ji dělat

1x ročně na podzim, než začne mrznout, zkontrolujte a vypusťte venkovní části systému, jsou to hadice, venkovní kohoutky, napojení bazénu, automatický zálivkový systém a další. Zároveň zkontrolujte viditelné části vodovodu, zda není poškozen.

Na chatě a chalupě vypusťte vnitřní vodovod vždy, když odjíždíte na déle než na 7 dnů.

8. Zkouška autonomního hlásiče požáru

Proč ji dělat

Autonomní hlásič požáru je malá krabička, kterou je už nejméně 10 let povinnost při novostavbě nebo rekonstrukci umístit do centrálního prostoru rodinného domu. V případě vzniku požáru reaguje na kouř a začne houkat. Je třeba jej pravidelně zkoušet, aby se zajistilo, že je funkční.

Obr. 4: Autonomní hlásič požáru

Kdy a jak ji dělat

Nejméně 1x ročně stisknutím tlačítka “TEST”. Případně častěji podle údajů na přístroji od výrobce. A vždy, když vyměňujete baterii. Při zkoušce zároveň zkontrolujte, zda jsou průduchy stále průchozí, případně je vyčistěte například vysavačem.

9. Revize a kontrola hromosvodu

Proč ji dělat

Aby se zajistilo, že bude fungovat, pokud do domu uhodí blesk.

Kdy a jak ji dělat

1x za rok hromosvod zkontrolujte vizuálně, zda není poškozený. 1x za 4 roky nechte provést revizi odborníkem na hromosvody.

10. Revize domovní elektroinstalace

Proč ji dělat

Aby se zajistila bezpečnost elektroinstalace v rodinném domě. Revize předepisuje norma.

Kdy a jak ji dělat

1x za 5 let. Revizní technik zkontroluje elektrické zásuvky, rozvaděče a další elektrozařízení. Případně navrhne, jak problémy opravit.

11. Revize domovního plynovodu

Proč ji dělat

Aby se zajistila bezpečnost rodinného domu proti výbuchu plynu.

Kdy a jak ji dělat

1x za 3 roky. Technik zkontroluje plynové regulátory, spotřebiče i rozvody.

12. Kontrola a zkouška hasicího přístroje

Proč ji dělat

Aby se zajistilo, že bude v případě potřeby funkční.

Obr. 5: U hasicího přístroje je třeba také kontrolovat, zda není není zanesený nečistotami

Kdy a jak ji dělat

1x ročně kontrola provozuschopnosti přístroje, ta je vizuální, zda je spoušť zaplombovaná, hadice a tryska průchozí. Periodická zkouška 1x za 3 roky u vodních a pěnových přístrojů, 1x za 5 let u práškových a dalších hasicích přístrojů. Tu musí udělat odborník a předepisuje ji vyhláška o požární prevenci.

13. Kontrola domu zvenčí i zevnitř

Proč ji dělat:

Abyste zkontrolovali poškození domu, která může být ze začátku snadné opravit, ale za několik let už to bude daleko dražší, a také opravili drobnosti, na které v průběhu roku nebyl  čas.

Obr. 6: Prohlídka ukázala vypadané střešní tašky.

Kdy a jak ji dělat:

Alespoň 1x ročně, ideálně na jaře, doporučuji obejít a systematicky zkontrolovat dům:

  • Střechu. Zda nejsou uvolněné tašky, nebo jiné viditelné poškození střechy
  • Fasáda, opadaná omítka, známky zatékání do stěn, zvláště u dřevostaveb
  • Otevírání oken, dveří, garážových vrat a pojezdů brány; vyzkoušejte, zda fungují, pokud ne, tak promazat nebo seřídit
  • Žárovky, vyměnit nefunkční na místech, která vás netrápila tak, abyste je vyměnili rovnou.
  • Obhlédněte stav dalších konstrukcí a částí domu i drobnějších staveb na zahradě, jako je skleník, garáž, bazén a podobně

Checklist v PDF a XLS

Jako doplněk článku si můžete stáhnout checklist v PDF a editovatelnou verzi v excelu, který vám s kontrolou domu pomůže.

Jak ho používat? Checklist je vždy na jeden rok, který je rozdělen na 4 roční období, většina kontrol, které děláte sami, a revizí, které musí dělat odborník, se provádí jednou ročně. U revizí, které jsou jednou za několik let, je vždy prostor pro doplnění termínu poslední revize, abyste věděli, kolik času už od ní uplynulo a jestli není čas na novou. Do pole poznámka si můžete napsat třeba kontakt na kominíka. Checklist si založte k dalším dokumentům o Vašem domě. Abyste na kontrolu checklistu nezapoměli, napište si na jarní a podzimní termín upomínku do mobilu.

Checklist není stejně jako tento článek vyčerpávající, každý dům má vlastní specifika, proto máte v checklistu volné kolonky, abyste je mohli doplnit. Co se vašeho domu netýká, to škrtněte. Předpisy se také mění, datum aktualizace checklistu najdete v zápatí.

Stáhněte si checklist údržby rodinného domu v PDF (zdarma).

Stáhněte si editovatelný checklist údržby rodinného domu v excelu (zdarma).

Na kontroly nezapomínejte

Rodinný dům se často považuje za něco, co se postaví a o co se pak člověk skoro nemusí starat. To funguje jen prvních několik let, dokud se nezačne hroutit nebo jeho technické vybavení nepřestane fungovat.

Tím, že si dům jednou nebo dvakrát ročně zkontrolujete s checklistem a odškrtáte splněné úkoly, budete mít jistotu, že se o svůj dům staráte, je stále technicky v pořádku a zároveň ušetříte desítky a stovky tisíc korun při opravách poruch, které se časem, kdy se jim nevěnuje pozornost, zhoršují.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru Novinek o rekonstrukcích a další dostanete přímo do vaší schránky.