Energozávody požadují, aby elektroměr, jističová a pojistková skříň byly volně přístupné, nejlépe ve sloupku na hranici pozemku. Starší rodinné domky mají často elektroměr uvnitř domu a pojistky vysoko na fasádě. Při přesunu elektroměru se obrňte trpělivostí a připravte se na vyplňování formulářů.

Před lety byly ulice měst lemované řadami sloupů, ty rozváděly elektřinu dráty vysoko nad zemí. Domy měly nad střechou sloupky, přes které se připojovaly, a vysoko byly i pojistkové skříně.
Teď už je ve městech elektřina ukrytá pod zemí. Pojistky a elektroměry ale často zůstaly na svých místech.

Jakmile se rozhodnete elektroměr přesunout, je třeba o tom informovat správce distribuční sítě, ukážu to na příkladu Pražské energetiky.

Ještě před podáním žádosti o stavební povolení na stavebním úřadě je třeba poslat na PRE distribuce a.s. (sídlí na Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5):

Žádost o vyjádření k přemístění přípojkové skříně do oplocení“

Forma žádosti není určena stačí prostý dopis, nezapomeňte uvést telefonický kontakt na žadatele, pokud by bylo třeba něco upřesnit.

K žádosti přiložte:

Situaci objektu, s vyznačením připojení a umístěním nové elektroměrné skříně.

Projektovou dokumentaci, průvodní zprávu, zprávu části elektro a výkresy elektro.

Bilanci příkonu elektrospotřebičů v domě, tedy součet příkonu všech spotřebičů v domě včetně žárovek, počítačů, elektrického topení a dalších.

Kolikaampérový bude hlavní jistič, velikost jističe určíme podle bilance příkonu. Proud procházející jističem vynásobíme napětím a počtem fází.
U třífázového 25 ampérového hlavního jističe je maximální příkon spotřebičů
25 A x 230 V x 3 fáze = 17 250 W,
to pro běžný rodinný domek bez elektrických přímotopů většinou vystačí.

Počet odběrných míst, u rodinného domku to bývá jedno odběrné místo

Správci distribuční sítě mají na vyjádření 30 dní. V PRE Distribuce mají konzultační hodiny každou středu na adrese Svornosti 19a, Praha 5. Vyjádření, které Vám zašlou zpět je třeba přiložit ke stavebnímu povolení.

Pro samotné připojení do soustavy vyplňte formulář žádosti. Tu stačí vyplnit až v průběhu stavby. V odpovědi se dozvíte další technické a rozměrové podrobnosti k novému elektroměrnému sloupku.

Pokud se rozhodnete pouze pro přesun elektroměru bez dalších prací na domě, není k tomu třeba ani stavební povolení ani ohlášení.

Pro úspěšnou přípravu stavby a vypracování projektové dokumentace můžete využít mých služeb stavebního inženýra.

 

Zdroje:
Jednání s techniky na PRE Distribuce