Víte, kdy se vyplatí použít v podkroví střešní okno a kdy vikýř? Za poměrně jednoduchou volbou, existuje něco alchymie a pravidel, které vám mohou při nelehkém rozhodování pomoci. Pojďme si je ukázat na skutečném příkladu z praxe.

Článek pro Vás připravila architektka Jana Dedecius Martochová z atelieru COARCHITECTS.

Představte si, že zdědíte krásný starý dům po babičce s nádherným pozemkem – úžasné místo k bydlení. Dům má obytné celé přízemí a má půdu, která je dostatečně velká na vytvoření dalšího obytného prostoru. Okamžitě se pouštíte do vymýšlení, požádáte projektanta o zakreslení výkresů, avšak hned na začátku vyvstanou první otazníky – například, jaká okna na půdu zvolit?

Podobná otázka napadla také vlastníky jednoho vesnického domu, postaveného za 1. světové války. Majitelka si přála, aby v podkroví vznikla další bytová jednotka. Chtěla, aby se neměnil tvar domu, aby jí to stále připomínalo stavení, ve kterém prožila celé dětství. Na tomto reálném příkladě si teď ukážeme jednotlivé kroky, které nás dovedly k výslednému rozhodnutí.

Postup výběru

  1. Výhody a nevýhod vikýře a střešního okna
  2. Vnitřní dispozice podkroví
  3. Měřítko stavby
  4. Stavba a okolí
  5. Časté chyby

 

1.     Vhody a nevýhody vikýře a střešního okna

Vikýř

Klady             Zápory      
oční kontakt se zahradou náročnější konstrukce
tradiční prvek na střeše dražší
velký výběr tvarů

 Střešní okno

Klady   Zápory
konstrukčně jednodušší není oční kontakt se zemí
víc slunečního světla klepání deště na okno
levnější horší tepelnětechnické vlastnosti

 

2.     Vnitřní dispozice podkroví

Základem k přemýšlením nad potřebným osluněním je, mít jasnou dispozici místností. Umístění a délka vikýřů či střeších oken závisí na typu místnosti, ve které je budete umisťovat. Jakmile máte návrh prostoru jasný, můžete si do půdorysu vyznačit místa, jimiž by se dal prostor oslunit. Na obrázcích níže jsou navrženy dvě varianty dispozičního řešení se zakreslenými obdélníčky. Ty znázorňují možná umístění oken nebo vikýřů.

Dispozice 1

Dispozice podkroví 1Obr. 1: Dispozice podkroví varianta 1

Dvě až tři skupiny oken (střešní okna nebo vikýře) vnesou do obytných místností dostatek slunce a zároveň opticky rozdělí místnost na 3 podskupiny (kuchyň, jídelnu, obývací pokoj). Strana s obytnými místnostmi je orientovaná jihozápadním směrem, má tedy dostatek slunečního svitu. Na opačné straně objektu jsou okna pouze v ložnici a koupelně. Tato strana je orientovaná severovýchodním směrem. Bude tedy bez slunečního svitu, ale okna zde volíme kvůli přirozenému světlu zvenčí. Pokud je to v dispozici možné, dá se využít osvětlení interiéru také štítovým oknem. V našem návrhu je takto osvětlena pracovna.

Důležité je mít neustále představu o tom, jak rozmístění jednotlivých otvorů vypadá zvenčí. Záměr je nejen kvalitně oslunit interiér, ale zároveň zajistit, aby dům při pohledu z pohledu zvenčí nepůsobil nevzhledně a chaoticky.

 

Dispozice 2

Dispozice podkroví 2

Obr. 2: Dispozice podkroví varianta 2

Ve druhé variantě dispozičního řešení jsem se přiklonila k řešení pomocí jednoho sjednocujícího okna na jihozápadní prosluněné straně. Podlouhlé okno scelí obytný prostor s kuchyní. Na severozápadní neprosluněné straně pak budou umístěna střešní okna nad kuchyňským stolem a v koupelně. Ložnice bude mít klasické okno ve štítové stěně. Okna jsou zde už podrobněji rozpracována, protože investorka zvolila právě tuto dispozici.

Tip: V obytném prostoru je vhodnější použít okenní vikýře, aby se při posezení dalo dívat ven nebo na zahradu. V místnostech, které jsou méně používané, se dá použít střešní okno, například pro šatnu, koupelnu nebo ložnici).

 

3.     Měřítko stavby

Měřítko stavby znamená, jaké jsou proporce jejích jednotlivých částí, například zděná část objektu vůči tvaru a výšce střechy. Dle tohoto měřítka se dá určit, jak velký vikýř je vhodné navrhnout a jaký tvar zvolit. Vikýř by měl celkové měřítko stavby doplňovat.

To znamená, že když je stavba podélná a větší, je možné použít vikýř, který je delší a užší. Když je zděná část menší a střecha má větší sklon a působí větší, je lepší navrhnout vikýř s větší výškou okna než jeho šířkou. Na fotografii domu vidíte, že výška spodní zděné části je přibližně stejná jako výška střechy od římsy ke hřebeni.

Pohled na štít a na bok rodinného domuObr.3: Střecha je stejně vysoká jako spodní zděná část domu

Na podélném pohledu vidíte, že dům je podlouhlý a střecha je velmi výrazným prvkem, protože je ucelená bez otvorů. Stěna fasády níže je rozčleněná menšími okenními otvory, jejich měřítko je navíc zmenšené rozdělením okenních křídel. V návrhu se počítá s odstraněním přístavby s plochou střechou, čímž dům v podélném směru získá ještě čistší a výraznější formu. Aby se mi interiér podařilo dostatečně oslunit, navrhla jsem dvě varianty vikýřů.

3 vikýřeObr.4: Varianta 1. – více menších vikýřů na jedné straně

1 vikýřObr.5: Varianta 2. – jeden dlouhý podélný vikýř

Konečně rozhodnutí padlo na dlouhý podélný vikýř, protože střešní hmotu doplní a nerozbije ji jako více vikýřů vedle sebe. Navíc podélný vikýř je prvkem moderním, ale zároveň respektujícím původního ducha domu, jak si investorka přála.

 

4.     Stavba a okolí

Druh oslunění nezáleží pouze na uspořádání vnitřního prostoru, ale také na architektuře zástavby kolem objektu.

V našem případě se dům nachází ve III. zóně CHKO Poodří. V této oblasti má většina domů typický tvar sedlové střechy. Navrhla jsem vikýř tak, aby se z velké části prosvětlil interiér obývacího pokoje, protože to je část, kterou se bude nejvíce procházet a trávit čas. Tím, že tvar střechy (sklon a výška hřebene) zůstane zachovaný, stavba stále respektuje místní tradiční architekturu německých sedláckých domů.

Nevhodným zásahem by v tomto případě mohlo být zvednutí střechy o více než 50 cm, případně zachování stejné výšky hřebene střechy, ale zvednutí pozednice pro zvětšení obytného prostoru. Při rekonstrukcích lidé často zvolí tuto variantu, ale pak se stává, že stavba ztratí svůj původní malebný charakter.

5.     Časté chyby

Na mnoha stavbách si všimnete, že vikýř na střeše působí nepěkně a „vůbec se k objektu nehodí“. Jedná se dost častou chybu, která je způsobena špatným proporčním návrhem vikýře a střechy objektu, například, za cílem získat vyšší okno v podkroví. Nebo zrušením konstrukce střechy pod parapetem vikýře. V řešeném domě jsem proto navrhla nízké okno a zároveň zachovala střechu pod parapetem.

Střecha pod vikýřemObr.6: Lépe vypadá, když střecha probíhá i pod vikýřem

Proč zvítězil vikýř

V rodinném domě jsem navrhla podélný vikýř z reprezentativní jihozápadní strany. Vikýř zdůrazňuje horizontální linii a zároveň má pro řešený dům spousty výhod, které předčí výhody střešního okna:

a)      Oční kontakt se zahradou.

b)      Možnost pozorovat jižní a západní slunce.

c)       Dům je elegantní z nejviditelnější strany.

d)      Propojil se obytný prostor s kuchyní.

e)      Vikýř lépe zapadá do charakteru okolní zástavby.

Na opačné méně viditelné severovýchodní straně jsem zvolila několik střešních oken. Jsou nenápadná a osvětlují koupelnu a jídelnu, kde není nutné mít kontakt se zahradou.

Podélný pultový víkýřObr.6: Podélný pultový vikýř

Tip na závěr: Pokud rekonstruujete starší nemovitost a chcete zachovat její charakter, kromě oken, velmi záleží na zachování střešní římsy. Římsa se v dnešní domě na novostavbách nepoužívá, ale u starších staveb tvoří velmi důležitý architektonický prvek.

římsa kolem celého domuObr.7: Římsa kolem celého domu

 

Ing. Arch. Jana Dedecius Martochová

Jana MartochováJana vystudovala architekturu v Brně a v roce 2013 založila architektonický ateliér COARCHITECTS, aby mohla navrhovat a zároveň spolupracovat se stavebními firmami při realizaci domů. Ve volném čase se věnuje prohlubování přátelských vztahů a vznikajícímu cohousingu 9 Pramenů. Miluje tanec, přírodu, focení, překonávání překážek a objevování nových a nevyšlapaných cest. www.coarchitects.cz

 

Líbí se Vám článek? Sdílejte s ostatními!