Vede v ulici kolem vašeho domu plynovodní potrubí a vy se na něj chcete napojit? Realizaci přípojky doprovází zdlouhavý byrokratický proces, který začne mnoho měsíců před samotnou stavbou a pokračuje i po jejím dokončení.

 

V únoru letošního roku jsem začal zařizovat povolení přípojky pro rodinný dům. Čekalo na mne jednání se stavebním úřadem, shánění vyjádření správců sítí a hlavně zdlouhavě jednání s technickou správou komunikací.

Nyní, v listopadu po více než 9 měsících, je přípojka postavena a byla ukončena všechna povolení. Své zkušenosti s konkrétní přípojkou shrnuje postup na následujících řádcích.

Počítejte s tím, že většina jednání bude probíhat osobně, s sebou vezměte:

 • koordinační situaci se zakreslením plánovaného vedení; pro každý úřad jednu
 • plnou moc k jednání, pokud nejste majitelem nemovitosti; většinou ji stačí jen ukázat
 • písemnou žádost; úřady mají většinou vlastní formuláře

 

Tři fáze jednání s úřady:

 1. získání územního souhlasu od stavebního úřadu; 4 až 5 měsíců
 1. jednání se správci sítí a komunikací těsně před realizací; 1,5 měsíce
 1. ukončení povolení po realizaci přípojky; 1 měsíc

 

1. Územní souhlas (4 až 5 měsíců)

Pro povolení ke stavbě plynovodní přípojky je třeba získat územní souhlas od stavebního úřadu.

Přílohy pro územní souhlas:

  • vyjádření správců inženýrských sítí
  • smlouvu o smlouvě budoucí od Technické správy komunikací
  • vyjádření odboru dopravy městské části
  • podmínky připojení od plynáren

 

Vyjádření správců inženýrských sítí

Správci, to jsou organizace, které vlastní podzemní rozvody. Ti vydávají vyjádření, zda v se místě plánované přípojky nacházejí jejich rozvody a jak v takovém případě postupovat.

Já měl při jednání na Praze 8 na seznamu 25 správců inženýrských sítí.

K lovu razítek se  dá přirovnat získávání vyjádření správců sítí. Rozepíšete postup podle blízkých adres a vydáte se na cestu. Správce vám orazítkuje výkres a cestujete dál.

Asi třetina správců sítí už přešla na e-mailovou nebo poštovní komunikaci. V takovém případě mi přišly zpět orazítkované výkresy nebo vyjádření do 1-2 týdnů.

Kolik stojí razítko? Většina vyjádření správců sítí je zadarmo, někdy vám za otisk razítka naúčtují stovku nebo dvě. Dohromady tak necháte na úřadech kolem 2000 Kč.
 
Smlouva o smlouvě budoucí s Technickou správou komunikací (TSK)

Přípojka se bude nacházet pod vozovkou jejímž správcem je Technická správa komunikací se kterou musíte uzavřít smlouvu. Pro stavební úřad stačí nejprve smlouva o smlouvě budoucí. S Technickou správou komunikací začněte jednat co nejdříve, vzhledem k dlouhým lhůtám.

 

Postup jednání s TSK v Praze:

 • Vyjádření svodné komise, žádost vytištěnou z webu TSK spolu s přílohami je třeba donést na podatelnu – lhůta 1 měsíc.
 • Odbor majetku magistrátu Prahy, na podatelnuvyjádření svodné komise, situaci, případně další dokumenty – 1 měsíc.
 • Technici plynáren, do formuláře napíší zda se bude smlouva podepisovat s nimi nebo s investorem.
 • Obchodní oddělení TSK, na základě všech předchozích dokumentů sepíší smlouvu o smlouvě budoucí – 1 měsíc.

 

Vyjádření odboru dopravy městské části a podmínky plynáren

Žádost o vyjádření odboru dopravy a o podmínky plynáren je možno zaslat poštou, nebo podat na podatelnu – 1 měsíc.

 

Podání žádosti na úřad

Všechny získané přílohy spolu s žádostí, technickým popisem stavby a koordinační situací je nyní možno podat na stavební úřad pro vydání územního souhlasu – 1 měsíc.

 

2. Před realizací (1 – 1,5 měsíce předem)

Jednat je třeba se:

 • Správci sítí

 • Plynárnami

 • Technickou správou komunikací

 • Odborem dopravy městské části

 

Správci sítí a plynárny
Před realizací je třeba domluvit podmínky stavby se správci sítí, kteří si to v předchozí fázi vymínili z důvodů, že mají rozvody v místě plánovaného výkopu. V mém případě to byly Pražské vodovody a kanalizace, Pražská energetika a O2. Zahájení prací je třeba nahlásit i plynárnám.

 • Pražské vodovody a kanalizace vyžadují podpis smlouvy, jejíž součástí jsou i podmínky výkopových prací.
 • Pražská energetika vydá podmínky křížení a získáte od nich zakreslení aktuálního umístění sítí elektro. Nejpozději tři dny před začátkem prací je musíte nechat zaktualizovat a a oznámíte jim zahájení prací e-mailem.
 • O2; zatelefonujete správci sítě a domluvíte se na jeho požadavcích. Může chtít vidět otevřený výkop se sítěmi.
 • Plynárnám oznamtetermín zahájení prací. Domluvte se s některou z plynárenských společností, která se bude starat o vaši přípojku a podepište s ní smlouvu o provozování přípojky.

 

Technická správa komunikací a odbor dopravy
Od Technické správy komunikací je třeba výkopové povolení, nájemní smlouva a od městské části smlouvu o záboru pozemku:

 

a) Odbor koordinace Technické správy komunikací vám vydá výkopové povolení na základě dokumentů z předchozích jednání.

b) Oblastní správa TSK vyžaduje pro vypracování nájemní smlouvy (zahrnuty i podklady pro odbor dopravy, řešil jsem je zároveň):

výkopové povolení, dvě koordinační situace, plnou moc investora, plnou moc realizační firmy, výpis z obchodního rejstříku realizační firmy, výpis z katastru připojované stavby, dopravně inženýrské opatření (zakreslení umístění dopravních značek kolem výkopu) a smlouvou o smlouvě budoucí,

Od správce získáte číslo smlouvy s TSK. S ním a všemi zbylými podklady se vydejte na Odbor dopravy městské části.

c) Odbor dopravy městské části do dvou týdnů sepíše smlouvu o záboru pozemků.

d) Oblastní správa TSK sepíše na základě předchozích podkladů na počkání nájemní smlouvu.

 

A můžete začít stavět.

 

3. Ukončení povolení

Pražské vodovody a kanalizace (PVK)

Po realizaci přípojky ukončete povolení od PVK, k tomu bude chtít úředník vidět stavbu, nebo alespoň fotografie realizované přípojky.

 

Technická správa komunikací

Na geodetický odbor Technické správy komunikací je třeba zanést geodetické zaměření a sepsanou novou skladbu vozovky v místě, kde se kopalo, získáte potvrzení. S potvrzením ukončete výkopové povolení na odboru koordinace a pak na oblastní správě TSK. Na oblastní správu vezměte fotografie realizované přípojky, podle nich stavbu ukončí, případně mohou vyžadovat i jednání na místě.

Na závěr s Vámi sepíše TSK smlouvu o věcném břemeni nebo o uložení sítí. V mém případě to byla Smlouva o uložení sítí do komunikace, kdy není nutný zápis do katastru nemovitostí. Na podatelnu TSK je třeba podat žádost o smlouvu s číslem jednacím Smlouvy o smlouvě budoucí, kterou jste podepisovali v první fázi. K žádost je nutné přiložit situaci a vyčíslení délek realizovaných tras inženýrských sítí vyplněných geodetem. TSK smlouvu připraví a vyzve vás k podpisu.

 

Odbor rozvoje hlavního města Prahy

Na odbor rozvoje hlavního města Prahy zaneste geodetické zaměření v papírové podobě.

Ve druhé a třetí fázi jsem zaplatil za zábor pozemků a další poplatky přibližně 5000 Kč.

 

Závěrem

 • Jednání spojená s realizací plynovodní přípojky jsou velmi zdlouhavá, mohou trvat více než 7 měsíců.
 • Úředníci mají občas problém komunikovat i v rámci jedné budovy, několikrát jsem musel přenášet papír z patra do patra v rámci jednoho úřadu.
 • Důležité je udržet si přehled v postupu. Důkladně čtěte smlouvy a požadavky správců sítí a úřadů.
 • Pečlivost a zapisování si všech informací vám ušetří mnoho času a nepříjemností.