Jednání s úřady zabere mnoho času, vyžaduje trpělivost a pečlivost. Ať už se jedná o stavební povolení nebo jakékoliv jiné jednání týkající se staveb, počítejte s velkou časovou náročností řízení a dlouhými lhůtami na vyjádření úřadu.

V tomto článku naleznete několik rad, které Vám zjednoduší jednání s úředníky. Čas, který můžete, jako investor, věnovat stavbě bývá velmi omezený, proto jsem pro vás připravil následujících 9 rad:

 

1. Osobní návštěva

Úředníky doporučuji navštívit osobně. Připravte si potřebné podklady a vydejte se v návštěvních hodinách na stavební úřad. Návštěvní hodiny jsou většinou v pondělí a ve středu. Při osobním jednání problém prodiskutujete podrobně nad dokumentací, případně navštívíte další úředníky.

Příklad: chystáte se přistavět dům. Ukážete úředníkovi projektovou dokumentaci. Dozvíte se od něj, že bude třeba vyplnit žádost o stavební povolení a ke stavbě se bude vyjadřovat odbor životního prostředí, památkové péče a hasičský záchranný sbor.
 

2. Nebát se zeptat

Pokud nevíte, na koho konkrétně se obrátit, ptejte se v recepci úřadu. Poradí vám i přímo na stavebním odboru. Stačí trocha slušnosti a rychle se doptáte i náhodně potkaných úředníků.
 

3. Přesná specifikace problému

Ještě před cestou na úřad promyslete, co přesně potřebujete vyřídit, snáze pak najdete správného úředníka a ten vyřídí vaši žádost. Sepište si dotazy a nejasnosti.
 

4. Podatelna

Řadu žádostí stačí odevzdat na podatelně a odpověď vám přijde poštou. I V tomto případě doporučuji nejprve navštívit příslušného úředníka a prodiskutovat s ním, co všechno vlastně od vás bude potřebovat. Naopak většina úředníků po jednání vás pošle na podatelnu, aby žádost prošla systémem úřadu, a vy zároveň dostanete potvrzení o převzetí žádosti.

Příklad: součástí žádosti pro daný úřad je i kompletní projektová dokumentace, ta může být u rodinného domu docela rozsáhlá a každá kopie navíc drahá. Dotazem u úředníka zjistíte, že pro své rozhodnutí potřebuje pouze pohledy a situaci, tedy byste za celou dokumentaci platili zbytečně.
 

5. Zápisy z jednání

Při jednání s úředníkem si všechno, co jste se od něj dozvěděli, na místě zapisujte. Nejlépe i se jménem úředníka, se kterým jste jednali.
Později se můžete podívat, kdo a co přesně po vás požadoval.

Příklad: Referent na stavebním úřadě na vás vychrlil deset požadavků, taktak jste si je stačili zapisovat. Doma si pak vše v klidu přečtete a prodiskutujete se svým stavebním specialistou.
 

6. Lhůty k vyjádření

Úřad má na vyjádření lhůtu danou zákonem, většinou to bývá jeden měsíc. U stavebního povolení pak dva měsíce. Může se stát, že úřad požaduje ke svému rozhodnutí vyjádření další instituce, tyto lhůty se sčítají. Zeptejte se úředníků, se kterými jednáte, jaká je běžná doba, za kterou od nich můžete čekat odpověď.

Příklad: Stavební úřad si pro povolení vyžádal vyjádření odboru památkové péče (1 měsíc), ten ale pro své rozhodnutí požaduje stanovisko památkového ústavu (další 1 měsíc).

Při své práci stavebního inženýra se starám o hlídání termínů a dokážu určit, kolik času bude který úřad ke svému vyjádření potřebovat. To pomůže ke správnému načasování stavby.
 

7. Pečlivá agenda

Zaslaná vyjádření z úřadů i lístečky z podatelny si pečlivě evidujte, můžete tak sledovat, zda se už lhůta úřadu pro vyjádření naplňuje, a budete mít všechny podklady pro další jednání s úřady po ruce.

Příklad: Už dlouho netrpělivě čekáte na dopis z odboru životního prostředí, rychlé nahlédnutí do poznámek vám řekne, že jste žádost podali úřadu teprve před dvěma týdny a není důvod k panice.
 

8. Pomocník internet, telefonická komunikace

Internetové vyhledávače vám poradí, kde se instituce nachází i kdy má hodiny pro veřejnost. Na stránkách úřadu najdete také užitečné formuláře a další potřebné informace.

Jednodušší problém vyřešíte po telefonu nebo e-mailem, u složitějších problémů doporučuji osobní návštěvu.
 

9. Správní poplatky

Na úřadě většinou nenecháte víc než pár stokorun, a to až při ukončení řízení. Oproti tomu při vyřizování souhlasných stanovisek správců inženýrských sítí se vám poplatky mohou sečíst až na několik tisíc korun.