Na dům spadne v podobě deště velké množství dešťové vody, zároveň samotným provozem domu vyprodukujete další vodu, která by se dala ještě jednou použít.Jak na to? A která voda využít jde a která už nejde?

Využití užitkové, tedy nepitné vody je omezené. České předpisy nařizují, že na většinu činností v domě musíte použít pitnou vodu. Užitkovou vodu můžete využít pouze na splachování záchodů a zalévání. To jsou obojí zároveň docela velcí žrouti pitné vody, kterou takto můžete ušetřit.

Průměrná denní spotřeba vody na obyvatele byla v roce 2018 v Praze 107 litrů (zdroj pvk.cz), z toho na splachování a zalévání připadá 30 litrů. To je skoro 30 % denní spotřeby, kterou můžete pokrýt jinak než z  vodovodu.

Kde užitkovou vodu získat?

  • Zachycením bílých dešťových vod

V Česku spadne za rok v průměru 680 mm srážek. To znamená, že když máte na domě střechu o ploše 100 m², spadne na ni a proteče okapními trubkami až 68 m³ dešťové vody, kterou můžete zachytit a využít. Tato voda se nazývá bílá.

  • Přečištěním šedých vod

Voda, která neobsahuje fekálie a moč a kterou můžete po přečištění znovu využít, se nazývá šedá. Je to voda z mytí rukou, sprchování nebo praní. V roce 2018 byla v Praze spotřeba vody, kterou je možné přečistit v průměru 75 l/osobu a den. Těžko je ale využitelná voda z kuchyně, která obsahuje mastnoty. I bez této vody zbývá na člověka 66 litrů dobře přečistitelné vody denně.

V kostce

107 litrů byla denní spotřeba na obyvatele v Praze v roce 2018, z toho:

30 litrů je možné nahradit užitkovou vodou

66 litrů je možné přečistit a znovu využít

Příklad – čtyřčlenná rodina v rodinném domě

Rodina spotřebuje za rok 156 m³ vody. Z toho 43 m³ se využije na splachování a zalévání a tuto spotřebu je možné pokrýt užitkovou vodou.

Šedých vod z mytí a praní bez mytí nádobí rodina vyprodukuje za rok 96 m³. Navíc může zachytit až 68 m³ dešťových vod v nádrži ze stometrové střechy. Na první pohled to vypadá, že vody na splachování je víc než dost, ve skutečnosti se nepodaří zachytit zdaleka všechny srážky, ať už proto, že se voda vypaří, všechna nedoteče do nádrže, nebo se tam prostě nevejde. I šedé vody mohou narazit na kapacitu nádrže systému čištění.

Rodina  může využít buď šedou recyklovanou nebo bílou dešťovou vodu a nebo obojí. Systémy je možné i rozdělit, šedé vody budou použity pro splachování záchodů a dešťové vody k zalévání a naplnění bazénu. I kdyby vše pokryla jen šedá voda, je výhodné schraňovat i dešťovou vodu a vytvořit si tak rezervu, protože nádrž je obvykle větší.

Nádrž na dešťovou vodu

Využití užitkových vod je ideální řešit zároveň s rekonstrukcí domu. Stavební úřad po vás bude chtít, abyste dešťovou vodu likvidovali přímo na svém pozemku, ideálně podzemním vsakem, takže se nabízí ji rovnou využít.

Obr.1: Podzemní nádrž na dešťové vody

Vsak má dvě nevýhody – je poměrně velký a zemina na pozemku musí být dostatečně propustná. Na malé zahradě a v jílovitých zeminách to začne být problém. Před vsak můžete předsadit podzemní nádrž, která bude část dešťových vod zadržovat například pro zalévání. A nebo máte druhou možnost, a to udělat nádrž větší, aby pojala i velký déšť, a opatřit ji přepadem na terén. To je možné, pokud přepad nebude ohrožovat sousední pozemky. Úřad na to bude chtít posudek od hydrologa. Posudek ale budete potřebovat i pro podzemní vsaky.

Proč nádrž zakopávat pod zem a nevyužít sud nebo velkou plastovou nádrž, která se postaví přímo pod dešťový svod?

Vodě je třeba zajistit stálou teplotu a chránit ji před denním světlem, aby nezamrzla, nerostly tam sinice a nemnožily se mikroorganismy. Potřebná nádrž je navíc poměrně velká 3 až 15 m³, oproti 200litrovému sudu (0,2m³). Abyste mohli dešťovou vodu použít, je třeba ji přečistit hlavně od hrubých nečistot.

Obr.2: Povrchová nádrž není k zachytávání dešťových vod vhodná

Jak čistit šedé vody

Před novým využitím je třeba ji přečistit. K tomu slouží domovní čistírna šedé vody, která obsah vyčistí nejprve mechanicky a pak i biologicky a přečerpá vodu do zásobní nádrže. Čistírna s nádržemi může být buď zakopaná v zemi nebo postavená ve sklepě.

Dvojité rozvody v domě

Pitná i dešťová voda musí být vedeny odděleně. Proto je třeba mít v domě oddělený vodovod pro pitnou a užitkovou vodu. Stejně tak budete mít i dvoje stoupačky kanalizace, protože záchodová mísa a umyvadlo jsou při běžných rozvodech blízko sebe a napojené na jednu stoupačku a ty je nyní třeba oddělit.

Voda ze studny

V případě, že v domě využíváte vodu z uličního vodovodu a ze studny, musí být rozvody oddělené, i kdyby byla voda ve studni schválená jako pitná, protože v případě, že by se znečistila, může zamořit celý obecní vodovod.

A zda využívat studnu jako užitkovou vodu? Záleží, jak velké je riziko vyschnutí studny. Pokud jste v obci napojení na vodovod, je lepší mít studnu úplně oddělenou, jen s čerpadlem na zalévání zahrady.

Dolévání pitnou vodou

Když je užitkové vody málo, potřebujete nádrže doplnit pitnou vodou, to ale nejde přímým propojením potrubí, protože je tu už zmíněné riziko kontaminace vodovodního řadu. Můžete ale dolévat na volnou hladinu, tedy mít přívod výše než je maximální hladina užitkové vody, kdy ke kontaminaci dojít nemůže.

Vodárny musí souhlasit

K využívání užitkových nebo dešťových vod se budou vyjadřovat místní vodárny, které musí projektovou dokumentaci schválit. Řeší hlavně, zda jsou oddělené rozvody, zda není přímo spojená pitná voda z vodovodu s vodou užitkovou a také je s nimi třeba podepsat novou smlouvu, kde se řeší poplatek za likvidaci užitkových vod. Vodné i stočné se obvykle platí podle vodoměru, ale pokud využijete v domě dešťovou vodu a ta odteče do kanalizace, tak ji vodoměr nezměří.

Má to smysl?

Využitím šedých recyklovaných vod z domácnosti a bílých dešťových vod ušetříte peníze a zároveň si vytvoříte zásobu na zalévání v suchém období. K tomu můžete využít i dotaci „dešťovka„. Zároveň je s tím spojená byrokracie, kdy je třeba připravit dokumentaci pro souhlas vodáren. Při montáži musíte dbát na to, aby nedošlo ke kontaminaci uličního vodovodu užitkovou vodou. Slabinou systému je prostorová náročnost, zvlášť na malých městských pozemcích.

Chcete dostávat aktuální informace ze stavařského blogu? Přihlaste se k odběru Novinek o rekonstrukcích a další dostanete přímo do vaší schránky.