Než se začne připravovat projekt rekonstrukce, bude třeba získat spoustu informací o domě. Některé zjišťujete vy, jako majitel domu, další od vás bude chtít projektant a další projektant zajistí sám.

Původní výkresy

Nejprve se podívejte, zda máte jakékoliv původní výkresy domu, nejlépe ty, podle kterých se stavělo. Klidně původní staleté, nevadí, že nejsou úplně přesné, dá se z nich zjistit koncept stavby domu, zhruba skladby konstrukcí a také odhalit žumpa vedle domu, která je jen zahrnutá hlínou.

Pokud je nemáte, často bývají v archivu stavebního úřadu. A vy jako majitel domu k nim máte přístup. Pokud byste ale chtěli, aby šel do archivu někdo jiný, například projektant, je třeba mu dát plnou moc.

Obr. 1: Původní výkresy domu máte uložené, nebo jsou na stavebním úřadě.

Požadavky na úpravy

Můžete mít vypracovanou studii architekta, ale pro začátek stačí i do jednoho odstavce sepsat, co potřebujete rekonstrukcí získat, “Potřebujeme 4 ložnice místo současných třech, aby bylo dost pokojů pro děti.” je dobrý základ. Pokud si nejste jisti, co dům snese, můžete využít některou variantu naší služby posouzení domu.

Průzkum domu

Při něm se zjistí základní technický stav konstrukcí domu, dělá ho většinou projektant. Já připravuji dělám před tím, než začnu pracovat, nebo už ho mám z předchozího posouzení domu, o kterém jsem se už zmiňoval. Znamená to projít dům, prohlédnout a pochopit jak funguje a zkontrolovat poruchy a návaznosti konstrukcí.

Že jsou některé konstrukce v pořádku a třeba i nedávno provedené, neznamená, že se zachovají. Často se bourá proto, že přesouváte místnosti a tím děláte nové rozvody v domě a tím budou zničeny i nedávné úpravy.

Umístění inženýrských sítí a rozvodů na pozemku

Přesné vedení přípojek vody, kanalizace, plynu nebo elektro často přesně v této fázi zjistit nejde. Spíše se odhadne podle viditelných šachet, měřících míst, nebo z původních výkresů. Zjistí si je obvykle projektant při prohlídce domu a pozemku. Můžete je znát i vy, pokud si pamatujete, jak se kopaly, nebo to ví předchozí majitel domu.

Je dobré vědět, kde jsou, aby se při stavbě nenarušily a nebo zrušily a postavily nové. Třeba staré odvodnění dvora.

Geodetické zaměření

Výšky v nadmořských souřadnicích a plošné zaměření pozemku kolem domu od geodeta můžete mít už z dřívějších úprav domu. Pokud je nemáte, je lepší počkat na projektanta, ať vám řekne, co přesně bude od geodeta potřebovat změřit, nebo zaměření zadá sám.

Zaměření je třeba, aby se zjistily výškové vazby mezi různými místy na pozemku, nebo staveb mezi sebou.  Měří se většinou pozemek a dům zvenčí, někdy i dům zevnitř.

Obr.2: Geodetické zaměření pozemku kolem domu

Zaměření vnitřních prostor domu

Zaměření můžete nechat zpracovat samostatně, nebo si dům zaměří projektant sám. I když budete mít měření předem, tak si projektant nejspíš bude chtít některé rozměry ověřit. Určitě nedoporučuji pro projekty využívat původní výkresy, ty většinou přesně neodpovídají skutečnosti, buď se stavělo trochu jinak, nebo proběhly v průběhu času další přestavby.

Sondy do konstrukcí v domě

Můžete je udělat předem, nebo opět počkat na projektanta, který vám řekne, kde díry udělat. Nejčastěji se dělají do podlah, vyřízne se otvor, který prochází podlahovými souvrstvími až do nosné konstrukce. U stěn se buď odseká omítka, nebo se vyvrtá otvor vrtačkou.

Pro mě je sonda taková, jakou vidíte na obrázku důležitá proto, abych dokázal říci, jestli se do podlahy vejde podlahové topení. Zvyšovat ji totiž nemůžeme kvůli dveřím.

Obr.3: Sonda do podlahy v rohu místnosti

Geologický a hydrogeologický průzkum

S průzkumem je lepší počkat, až bude rozpracovaný projekt a bude jasné, co všechno bude potřeba od geologa zjistit. Průzkum proto domlouvá většinou projektant. Sondami kolem domu se zjistí, jak je únosná zemina pro základy, jak hluboké současné základy domu vlastně jsou, nebo jak dobře zemina vsakuje kvůli zajištění vsaku dešťových vod pro přepad z nádrže na zahradě.

Požadavky na průzkum geologa se objevují průběžně z různých stran, od projektanta, statika, nebo stavebního úřadu, doporučuji zadání nechat až bude všechno jasné, aby se nedělalo něco navíc, nebo nějaká informace nechyběla.

Například u toho vsaku je zásadní otázka, vejdou se vůbec vsakovací koše, nebo žebra na zahradu? Na vesnici to nebývá problém, ale na stísněný městský pozemek se vsak o ploše 5×4 metry tak, aby se nepodkopaly základy sousedních domů nemusí vůbec vejít.

Další posudky

Ty si často vyžádá přímo stavební úřad, může to být měření hluku z rušné silnice, nebo od tepelného čerpadla, posudek zastínění sousedových oken a další závislé na místní situaci stavby. Více je vyžadují ve městě a stísněné zástavbě. Tyto posudky řešte až přímo na vyžádání, nemá je smysl nechávat zpracovat předem.

Kdy nechat zpracovat posudky a průzkumy

Projekt stojí na spoustě informací, ať od vás jako majitele, tak od dalších specialistů. Některé můžete zajistit předem, určitě se podívejte po historických výkresech. Ale s většinou je lepší počkat, až se začne projekt, nebo studie připravovat. S projektantem se následně dohodnete, co budete zajišťovat vy, nebo projektant.

Chcete dostávat aktuální informace ze stavařského blogu? Přihlaste se k odběru Novinek o rekonstrukcích dole na této stránce a další dostanete přímo do vaší schránky.