Projekt je návod na stavbu rodinného domu nebo bytu. Nejčastěji se setkáte s projektem pro stavební povolení a prováděcím projektem. Projekt pro stavební povolení je méně podrobný, určený k posouzení stavebním úřadem. Prováděcí projekt je daleko podrobnější, podle něj se staví.

 

Projekt koordinuje jednotlivé práce. Zedníka při stavbě stěny kolem budoucího záchoda zajímají jen vzdálenosti konstrukcí. Ale projekt musí počítat i s tím, aby se do místnosti vešel záchod i umývátko a daly se otevřít dveře. I když při hrubé stavbě nic z toho ještě nestojí. Pro zpracování projektu můžete využít mých služeb stavebního inženýra.

 

Kdy projekt vůbec nepotřebuji

Projekt nebudete potřebovat u drobných staveb, jako je plot nebo stavba dřevěné kůlny. K žádosti o Územní souhlas stačí přiložit vlastnoruční náčrtek stavby.

Pokud ale byla například stavba kůlny postavena bez souhlasu, může na to přijít při kontrole katastrální úřad a vyžádat si nepoměrně náročnější projekt pro stavební povolení.

 

Pro byt ani dům nepotřebujete projekt, pokud při úpravách neměníte statiku domu, požární řešení nebo vnější vzhled. Tedy například při výměně kuchyňské linky nebo střešní krytiny. Jakmile zasáhnete do bytového jádra nebo nosných stěn, budete potřebovat projekt pro stavební povolení a posouzení statika.

Pokud si nejste jisti, zeptejte se na místním stavebním úřadě.

 

Projekt pro rodinný dům

1. Projekt pro územní řízení

Vyžaduje–li stavební úřad, aby proběhlo územní řízení, pak se zpracovává jednoduchý projekt umístění stavby na pozemek. Jeho obsah určuje vyhláška.

2. Projekt pro stavební povolení

Projekt pro stavební povolení je určený pro potřeby stavebního úřadu. Úřad posuzuje, jak stavba ovlivní své okolí, zda bude bezpečná pro užívání a jestli splní požadavky zákonů. Podle toho ji pak povolí nebo ne. Obsah projektu je daný vyhláškou. Projekt pro stavební povolení je stejný jako pro ohlášení.

3. Prováděcí projekt

Prováděcí projekt je určený pro stavební firmu, která podle něj dům postaví. Je daleko podrobnější než projekt pro stavební povolení. Kromě podrobnějších výkresů obsahuje i tabulky oken, dveří, výpisy materiálu. Detaily návazností stropů, stěn a neobvyklých konstrukcí. Jeho obsah určuje vyhláška.

4. Skutečné provedení stavby

Projekt skutečného provedení stavby se zpracovává, až když je dům postavený. Do projektu pro stavební povolení se zakreslí změny stavby a ty se předloží stavebnímu úřadu při kolaudaci. Každá stavba se oproti projektu změní.

Pokud jsou změny příliš velké, nejedná se například pouze o posun příček nebo komína, může stavební úřad požadovat nové vypracování projektu pro stavební povolení k novému schválení.

 

Projekt v praxi

U rodinného domu je možné spojit žádost o územní řízení a stavební povolení. Pak se kreslí jen jeden projekt pro stavební povolení i územní řízení.  Pokud budete před stavbou bourat starý dům, který už na pozemku stojí, bude třeba zpracovat i projekt bouracích prací.

Prováděcí projekt je dopodrobna rozkreslený projekt pro stavební povolení. Při stavbě rodinného domu se z důvodu úspory financí často zpracovává pouze projekt pro stavební povolení a podle něj se staví.

 

Chybějící prováděcí projekt znamená, že se nechává na stavební firmě, jak si s řešením konstrukčních detailů poradí. Hrozí však změny, nedokonalá řešení konstrukcí přímo na stavbě a vícepráce, které ve výsledku stavbu prodražují.

Rozšířený projekt pro stavební povolení

Projektant proto většinou zpracuje projekt pro stavební povolení o něco podrobněji než požaduje vyhláška, aby se v něm dokázala stavební firma zorientovat. Podrobnosti prováděcího projektu ale nedosahuje. Takovýto projekt je ideální pro rekonstrukce, kdy do stávajících stavebních konstrukcí nevidíte a za podrobný prováděcí projekt by se vydaly peníze navíc.

Před kolaudací projektant zkontroluje dům a upraví výkresy projektu pro stavební povolení tak, aby odpovídal skutečnému stavu domu.

Projekt pro byt

Jednodušší úpravy bytu, jako je výměna kuchyňské linky, se obejdou úplně bez projektu. Pokud se rozhodnete vybourat staré umakartové bytové jádro v paneláku a postavit nové příčky nebo probourat otvor v nosné stěně, budete potřebovat projekt pro stavební povolení a statický posudek.

V posudku statik navrhne takové řešení, aby úpravy nenarušily statiku domu. U starých cihlových domů s dřevěnými stropy je lepší i u jednodušších úprav nechat zpracovat projekt.

Prováděcí projekt není u bytu nutný. Pokud si nejste jisti, zda budete projekt pro stavební povolení potřebovat, zeptejte se na místním stavebním úřadě.

 

Shrnutí

Pokud si nejste jisti, zda projekt potřebujete, zeptejte se na stavebním úřadě. Je to lepší než za několik let řešit černou stavbu.

U novostavby rodinného domu nechte vypracovat projekt pro stavební povolení pro úřad a prováděcí projekt pro stavební firmu.

Pro rekonstrukci nechte vypracovat rozšířený projekt pro stavební povolení, který je na půl cestě mezi stavebním povolením a prováděcím projektem.

U bytu nechte vypracovat projekt při bourání bytového jádra nebo otvorů do nosných stěn.

 

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej ostatním.