Aktualizováno 1.1.2018. Rodinný domek většinou není jediná stavba na pozemku. Často chcete přistavět i kůlnu, bazén nebo skleník. Podívejte se podrobněji, kdy můžete bez starostí začít stavět a kdy je třeba se nejprve obrátit na stavební úřad.

Kdy na úřad vůbec nemusíte chodit

Vybral jsem pro vás nejčastější případy staveb, se kterými se setkáte kolem rodinného domu. Od 1.1. 2018 začala platit velká novela stavebního zákona, který umožňuje stavět daleko víc staveb bez stavebního úřadu. Podrobně rozepsané je najdete ve stavebním zákoně §79 a §80.

1. Nové stavby

 • Opěrná zeď do výšky 1 m nebo oplocení do výšky 2m, která nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi ani s veřejným prostranstvím,
 • skleník do 40m² plochy a do 5 m výšky, který je dál než 2 m od hranice pozemku,
 • stavba u rodinného nebo u rekreačního domu. Stavba, která stojí na pozemku rodinného nebo rekreačního domku, má zastavěnou plochu max. 25 m², jedno nadzemní podlaží,  je vysoká max. 5 m a podsklepena do hloubky 3 m hloubky. Stavba musí souviset s užíváním domku a nesmí sloužit pro podnikání a nesmí se v ní skladovat hořlaviny nebo výbušniny. Stavba musí být minimálně 2 m od hranice pozemku a po jejím umístění musí zbýt alespoň 50% plochy pozemku schopného vsakovat dešťovou vodu,
 • bazén do 40m² plochy u rodinného nebo rekreačního domu, který je dál než 2 m od hranice pozemku, včetně jeho technického zařízení,
 • výměna vedení technické infrastruktury, pokud se nemění trasa.

TIP :

Stavět bez stavebního úřadu můžete nově i v památkově chráněném území a zóně, netýká se domů, které jsou kulturní památkou. To ale neznamená, že si na takovém místě můžete dělat co chcete. Tyto drobné stavby musíte projednat s orgánem památkové péče.

O tom, jestli je váš dům kulturní památkou, většinou víte, ale nestojí váš dům v památkové zóně? Památkové zóny tvoří například některé vilové čtvrti v Praze nebo bývalé dělnické kolonie. Ověřit si to můžete v katastru nemovitostí.

  2. Úpravy domu a bytu

 • Stavební úpravy a udržovací práce, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

Kdy vám stačí územní řízení

Územní řízení je jednodušší proces, který obvykle předchází stavbám, pro které je třeba ohlášení, nebo povolení. Výběr nejčastějších staveb, kdy stačí územní řízení samo o sobě (podrobně §103 stavebního zákona):

 • Stavba do 25 m² zastavěné plochy s jedním nadzemním podlažím výšky max. 5 m nepodsklepená. Nesmí obsahovat obytné místnosti, hygienické zařízení ani vytápění ani nesmí sloužit k chovu zvířat,
 • vodovodní, kanalizační a energetické přípojky,
 • oplocení,
 • bazén nebo skleník včetně souvisejícího technického zařízení na zastavěném stavebním pozemku rodinného nebo stavby pro rodinnou rekreaci,
 • nádrže na vodu do 100 m3, vzdálené nejdále 50 m od rodinného domu,
 • odstavné plochy do 300m².

V případě, že se rozhodnete postavit nebo zrekonstruovat rodinný domek, nebo takovouto malou stavbu rozšířit nad povolené rozměry budete potřebovat Stavební povolení nebo Ohlášení.

Častý dotaz:

„Přistavuji k rodinnému domu verandu do 25 m². Potřebuji na to povolení?“

Na přístavbu stávajícího domu se vztahuje §104 bod 2) stavebního zákona. Pokud se vejdete i s přístavbou do rozměrů stavby pro ohlášení (dvě nadzemní podlaží, podkroví, suterén hloubky max 3m) pak potřebujete územní souhlas a ohlášení. Pokud tyto rozměry přesáhnete budete potřebovat Povolení. V každém případě budete potřebovat alespoň územní souhlas a ohlášení.

Mnoho dalších informací, které se týkají stavebního řízení se dočtete v mé knize Rekonstrukce rodinného domu, 100 tipů.

S jakými všemi povoleními se můžete při rekonstrukci domu setkat včetně odkazů požadovaný rozsah dokumentace a  formuláře žádostí se dočtete v článku Stavební zákon při rekonstrukci rodinného domu.

Zdroj:

Stavební zákon 183/2006 ve znění 2013, odstavce §79, §80, §103, §104
 

Pro přípravu projektu stavby rodinného domu nebo rekonstrukci bytu můžete využít mých služeb autorizovaného inženýra.

Líbil se Vám článek? Přihlašte se k odběru Stavařských novinek a další dostanete přímo do vaší schránky.