Pokud stavíte krb nebo kamna, je třeba aby podlaha kolem byla nehořlavá nebo opatřena nehořlavou izolační podložkou.

Pro kamna určená k vaření musí přesahovat jeho půdorys nejméně
– o 600 mm před přikládacím a popelníkovým otvorem
– o 300 mm od bočních svislých hran těchto otvorů

U ostatních kamen, kromě krbů
– o 300 mm před přikládacím a popelníkovým otvorem
– o 100 mm od bočních svislých hran těchto otvorů

Nehořlavá podlaha nebo podložka kolem krbu musí být nejméně
– o 800 mm ve směru otevírání krbu
– o 400 mm od boků krbu

Zdroj:
ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení

Pro konzultace přípravy stavby a vypracování projektové dokumentace nabízím využití mých služeb stavebního inženýra.