Plastová okna jsou cenové nejvýhodnější a zároveň bezúdržbové řešení pro stavbu. Někdy je ani nerozeznáte od dřevěných. Na začátku je přesné zaměření a výrobní dokumentace, na konci pak okna s dobře utěsněnou mezerou mezi rámem a stěnou.

Zaměření musí být přesné

Pokud dům stojí, změří technik velikost otvoru a podle něj se okno vyrobí. Objednávají-li se okna před začátkem stavby, vychází se z projektové dokumentace. Otvor musí být větší o 2 cm na šířku a o 5 cm na výšku, než samotné okno. Na výšku je mezera větší, protože součástí okna je 3 cm vysoká parapetní lišta, do té se osadí vnitřní a venkovní parapet. Pozor na minimální rozměry oken vzhledem k velké tloušťce rámů, liší se podle výrobce, bývá to přibližně 42 cm.
 
Pro konzultace přípravy stavby a vypracování projektové dokumentace nabízím využití mých služeb autorizovaného stavebního inženýra.

 

Výrobní dokumentaci si přečtěte dvakrát

Výrobce připraví dokumentaci oken ve specializovaném programu. Dokumentace je součástí smlouvy. Doporučuji si ji několikrát překontrolovat a případné nejasnosti prodiskutovat s technikem, než bude zaslána do výroby.

 

Výrobu řídí počítač

Počítačový program vytvoří ze zakázek výrobní frontu, kde není možné předbíhat. Proto si tedy nemůžeme nechat rychle vyrobit jedno malé okno na počkání. Doba výroby trvá, podle délky fronty, dva až šest týdnů. Pro výrobce je ideální, aby se linka nezastavovala. V zimě je méně zakázek, a proto výrobci nabízejí velké slevy dosahující až 50 %, aby linku vytížili.

Rámy montuje linka, skla se vkládají ručně

Dutinové profily i s těsněním se přivážejí do montážního závodu ve tvaru šestimetrových tyčí ze specializované továrny. Linka je nařeže podle dokumentace, vloží se ocelové výztuhy a v rozích svaří, tím vznikne rám okna. Místa svaru linka začistí, ale spoje zůstanou vidět. Montéři namontují meziokenní kování, vloží rámečky se skly a v případě povrchově laminovaných oken natřou svařená místa.

 

Okna vám namontují za den

Hotová okna montéři přivezou na stavbu a osadí do okenních otvorů. Bez začištění ostění stihnou ve dvou lidech osadit okna rodinného domu za jediný den. Okna se kotví ke stěnám pomocí šroubů, mezery mezi oknem a stěnou montéři vyplní polyuretanovou pěnou. Pěna není odolná proti UV záření a rychle koroduje, proto je třeba ji co nejdříve zakrýt, při dlouhém vystavení sluníčku ji alespoň nalakovat.

Páska drží teplo uvnitř

Přes mezeru s pěnou nechte nalepit vzduchotěsnou pásku, a to při vnitřním kraji rámu těsnou a při vnějším paropropustnou, aby mohla vlhkost odcházet ven. Pásku zedníci přilepí na napenetrovanou stěnu a omítnou. Polyuretanová pěna totiž není vzduchotěsná a teplo uniká kolem oken. Na těsnost se velmi dbá u energeticky úsporných domů.

Ochrannou fólii včas odlepte

Okna jsou opatřena pružnou ochrannou fólií, ta zabrání jejich poškození při přepravě a stavebních pracích, na sluníčku však fólie rychle vyschne a špatně se sundavá. Odstraňte ji hned po špinavých pracích. Zvenčí ji odstraňte po provedení tepelné izolace. Určitě ji nenechávejte na oknech déle než rok. Nejde fólie sundat? Použijte opatrně škrabku.

 

Zdroje informací

Technik výrobce oken Kobla

Vlastní zkušenosti