Plovoucí podlaha je souvrství, které leží na nosné konstrukci stropu. Pokud je strop betonový, tak přímo na stropní konstrukci leží deska z polystyrenu, na něm „pluje“ těžká betonová deska, která se nikde nedotýká stěn, ani stropu. Na tu položíme dlažbu nebo koberec. 

 

 Princip plovoucí podlahy

Plovoucí podlaha je konstrukce podlahy, která zabraňuje šíření kročejového hluku do stropní konstrukce a obvodových stěn.
Funguje na principu nestejně těžkých vrstev podlahy.  Roznášecí vrstva má velkou plošnou hmotnost a je položena na pružné akustické izolaci. Roznášecí vrstvou mohou být například beton nebo dřevotřískové desky. Akustickou izolaci tvoří například polystyren nebo minerální desky. Roznášecí vrstva je po obvodu opatřena dilatačními pásky z akustické izolace, a tak je zabráněno přenášení kročejového hluku do stěn. Těžká roznášecí deska není pevně spojena s dalšími konstrukcemi, z toho vznikl název plovoucí podlaha. Plovoucí podlahy mohou být lehké nebo těžké. Do obou typů plovoucích podlah můžete instalovat podlahové vytápění.

Těžká plovoucí podlaha

Roznášecí vrstva těžké plovoucí podlahy má plošnou hmotnost nejméně 75 kg/m2, například beton tl. 50 mm. Akustická izolace je tvořena polystyrenem nebo minerálními deskami k tomu určenými běžně tl. 20-30 mm. Po stranách je plovoucí podlaha oddělena dilatačními pásky z akustické izolace, aby se hluk nepřenášel do stěn.

Příklad skladby těžké plovoucí podlahy:

PlovoucĂ­ podlaha

1) nášlapná vrstva (koberec, dlažba) 10 mm
2) beton 50 mm
3) folie
4) polystyren 30 mm
5) pásek podél stěny
6) stropní konstrukce
7) stěna

Výhodou těžké plovoucí podlahy jsou její lepší parametry kročejové neprůzvučnosti. Nevýhodou je větší zatížení stropní konstrukce. Výška konstrukce těžké plovoucí podlahy je přibližně 100 mm.

Lehká plovoucí podlaha

Roznášecí vrstva lehké plovoucí podlahy má plošnou hmotnost nejméně 15 kg/m2. Nejčastěji se používají dřevotřískové, OSB nebo sádrokartonové desky tlouštky přibližně 20 – 30 mm. Akustická izolace je řešena obdobně jako u těžkých plovoucích podlah minerálními deskami tl. 20 – 30 mm. Po obvodu je roznášecí vrstva opatřena pásky.
Lehkou plovoucí podlahu s výhodou použijeme tam, kde musí být skladba podlahy co nejnižší, běžně má výšku přibližně 50 mm. Vzhledem k její menší hmotnosti a suchému procesu pokládky se často používá nad dřevěnými stropy. Lehčí konstrukce podlahy se ale podepisuje na jejích horších zvukoizolačních vlastnostech.

Laminátová podlaha

Často nazývá „plovoucí podlaha“, i když s principem plovoucí podlahy nemá nic společného. Lamino tvoří pouze vrchní nášlapnou vrstvu podlahy podobně jako koberec nebo dlažba.
Pro správný výber konstrukcí pro stavbu je vhodné využít pro přípravu stavby služeb stavebního inženýra, kdy si ušetříte nejedno nepříjemné překvapení s nevhodně vybranou podlahou.
Líbil se Vám tento článek? Doporučte jej ostatním!

Najdete ve slovníku