Pro ohřev podlahy můžete využít vodu nebo elektřinu. Podlahu oddělte od podkladu a stěn tepelnou izolací. Jako nášlapná vrstva poslouží dlažba i koberec. Při použití vytápení se tloušťka podlahy nemění.

Podlahové vytápění není novinkou posledních let, topné kanály pod podlahou měli ve svých domech už Římané. Ti mezeru pod podlahou vyhřívali teplým vzduchem. V současnosti se nejčastěji setkáte s podlahovým vytápěním elektrickým a teplovodním.
Pro konzultace přípravy stavby a vypracování projektové dokumentace nabízím využití mých služeb autorizovaného stavebního inženýra.

 

Princip podlahového vytápění

Vytápěná podlaha má stejnou skladbu jako plovoucí podlaha. Na stropní konstrukci leží tepelně izolační vrstva, na ní akumulační vrstva a nášlapná vrstva.
Teplá voda nebo elektřina zahřívá akumulační vrstvu a ta vyzařuje teplo do místnosti. Od stropní konstrukce a stěn je akumulační vrstva oddělena tepelnou izolací.

Nášlapná vrstva může mít tepelný odpor nejvýše 0,15 m2K/W, jinak bude zadržovat teplo v podlaze. Pro představu:

koberec tl. 10 mm má odpor 0,15 m2K/W
dřevěné parkety tl. 8 mm mají odpor 0,05 m2K/W
PVC tl. 5 mm má tepelný odpor 0,022 m2K/W
Dlažba tl. mm má tepelný odpor 0,011 m2K/W

Abychom se cítili pohodlně, nesmí být vyhřívaná podlaha příliš horká. Maximální teplota na povrchu podlahy pro obytné místnosti je 29°C. Pro dlouhodobě sedící osoby je optimálí teplota 25°C, pro dlouhodobě stojící 23°C. Podrobněji o teplotách na Tzb-info.cz.

 

Typy podlahového vytápění

Teplovodní vytápění
U těžkých vytápěných podlah se jako tepelná izolace nejčastěji používají profilované polystyrenové desky, ty vymezí rastr do kterého se osadí topní hadi. Ti se posléze zalijí betonem. Tloušťka betonu nad topným hadem by měla být alespoň 35 mm. Tak se dostaneme k celkové tloušťce akumulační betonové vrstvy cca 60 mm.
U litých podlah se akumulační vrstva vylévá nadvakrát. První vrstva zakryje topné hady a druhá dorovná podlahu, tím se zamezí prokreslování topných hadů do betonu a zajistí to jejich lepší stabilizaci.

U lehkých plovoucích podlah je topné hady možno položit do mezery pod dřevotřískové desky.

Topná voda pro podlahové vytápění má teplotu kolem 40 °C, oproti radiátorům se 60–70°C.

Elektrické topné rohože
Topné rohože se používají na ohřátí podlahy například v koupelnách. Vkládají se do lepidla přímo pod dlažbu. Vzhledem k malé tloušťce akumulační vrstvy (pouze dlažba) a vyzařování tepla i do podkladního betonu mají nízký výkon. K vytopení celé koupelny je třeba instalovat další zdroj tepla.

Elektrické topné kabely
Topné kabely se pokládají buď do betonové akumulační vrstvy, nebo do tmelu přímo pod nášlapnou vrstvu, ve variantě do betonu se pokládají stejně jako topné hady u teplovodního vytápění. Topné kabely je možno využít i k vyhřívání okapů proti zamrznutí a rozpouštění sněhu na venkovních plochách.

Co přináší podlahové vytápění

  • Podlaha se pomalu rozehřívá a pomalu chladne.
  • V zimě je v místnosti s podlahovým vytápěním lepší tepelná pohoda, kdy jeu země vzduch nejteplejší. U radiátorů je naopak u země vzduch chladný a nejteplejší je v úrovni hlavy.
  • Pokud použijeme na povrch podlahy dlažbu, bude v zimních měsících, kdy se topí příjemně teplá, ale když nebudeme topit, bude velmi chladná.
  • Podlaha funguje jako velké otopné těleso. V místech, kde na ni postavíme masivní nábytek, topit nebude a snižuje se tak tepelný výkon podlahy.
  • Tepelný výkon vytápěné podlahy je omezený maximální teplotou povrchu 29°C, výkon podlahy je cca 90 W/m2.
  • Pokud je podlahové vytápění na terénu je třeba vždy podloží odvětrat!

Najdete ve slovníku