Ještě před 20 lety spočívala moje práce projektanta  a stavebního inženýra při přípravě stavby hlavně v kreslení výkresů, dříve na rýsovacím prkně, později na počítači.
Postupně se to ale mění. Zvyšují se požadavky stavebních úřadů, dotčených orgánů i investorů. Samotná příprava výkresů v projektu je při mé práci spíše už ta menší část.

Jednání s úřady

Názor úředníků se stavební úřad od stavebního úřadu liší. Tedy když byste vzali stejný projekt se všemi vyjádřeními dotčených orgánů, správců sítí a souhlasy sousedů, na který jste bez problémů získali Ohlášení nebo Stavební povolení na jednom úřadě do sousedního města, nebo městské části, budete velmi překvapení, když vám ho vrátí s řadou připomínek k doplnění.

V Praze, kde se nejvíce pohybuji je několik městských částí, které jsou vyhlášené svými nároky a průtahy při získávání povolení. Podobný kontrast je mezi Prahou a stavebními úřady ve středních Čechách.

Ne vždy jsou vyšší nároky způsobené náladami úředníků, často je to tím, že domy jsou ve větším městě blízko u sebe, řadu připomínek mají sousedé a ty se snaží úředníci předjímat. S tím pak musím jako projektant při své práci pracovat a počítat s nimi.

První krok je navštívit stavební úřad třeba i s rozpracovanou studií a probrat s úředníky jejich požadavky na stavbu.

Takto jsem se na nedávné schůzce na pražském stavebním úřadě kvůli úpravám a přístavbě řadového rodinného domu dozvěděl, že bude potřeba:

  • Žádat o povolení a ne ohlášení.
  • Nebude třeba žádat o výjimku na stavbu u hranice pozemku, protože se podle výkladu úřadu vejdeme do podmínek pražských stavebních předpisů.
  • Bude třeba stanovisko odboru dopravy kvůli novému chodníkovému přejezdu a to bude součást povolení. Přejezd se nebude řešit v samostatném řízení.
  • Bude třeba získat stanoviska 9 dotčených orgánů a 28 správců sítí.
  • Bude třeba nechat zpracovat studii zastínění oken sousedových obytných místností kvůli přizvednutí střechy.

V jiné městské části v Praze může několik bodů přibýt a nebo je naopak požadovat nebudou.

https://www.perlikprojekce.cz/2020/02/stavebni-urad-seznam/

Koordinace subdodávek a specialistů

Projekt už nemůže udělat jeden inženýr sám, aktuálně při přípravě projektu využívám služeb geodeta, statika, rozpočtáře, geologa, projektanta požárníka, specialisty na energie, nebo projektanta dopravních staveb, případně specialisty na osvětlení. Tedy 2-8 dalších specialistů.

Těm připravuji podklady a zajišťuji další posudky nebo měření, která potřebují pro svoji práci. Výstupy specialistů se často ovlivňují navzájem a tak je koordinuji mezi sebou. Důležité jsou časové návaznosti, protože práce každého specialisty trvá běžně týden až měsíc. Komplikované je to zvlášť v létě v čase dovolených.

Být partner stavebníkovi

Stavebníkovi, tedy investorovi celé stavby se snažím být co nejlepším partnerem, je dobré, abychom si i lidsky sedli, protože spolu budeme spolupracovat následující rok až dva roky.

Internet je rozsáhlý zdroj informací, ze kterých čerpáte, když se rozhodnete rekonstruovat dům. Ty je ale potřeba srovnat s předpokládanou skutečností. Informace k vám hrnou ale i z dalších zdrojů, od známých, kteří někdy stavěli, stavebních firem, nebo specialistů.

Z toho vycházejí hodiny diskusí mezi mnou a stavebníkem ať už osobně, po telefonu nebo emailem. Za mě je důležité, aby byly všechny otázky zodpovězeny. A zapracovány do projektu.

Příprava projektu

Samotné práce na technické dokumentaci se prolínají předchozími třemi body, tedy komunikací s úřady, specialisty a stavebníkem.

U rekonstrukce nejprve dům zaměřím a připravím se stavebníkem studii. Pokud ji dostanu jako podklad zpracovanou architektem, tak ji nejprve srovnávám s realitou a materiály, které se mají použít, pak dokumentaci stále zpřesňuji, rozkresluji stále podrobněji a zahrnuji do ní vstupy od dotčených orgánů, správců sítí, specialistů a požadavků investora.

Většinou dělá investor změny i v průběhu prací, jak se stále více zorientovává ve stavební problematice, co je a není možné, co by se mu líbilo a na co má peníze.

Dvě bitvy

Samotná projektová dokumentace je pak zhmotnění všech těchto vstupů, předpisů, požadavků norem, výpočtů, možností stavebních materiálů a vlastností původního domu.

Jako stavební inženýr tak bojuji dvě bitvy. Nejprve ta papírová, aby se stavba vůbec povolila a pak teprve přichází skutečné stavění.

Chcete dostávat aktuální informace ze stavařského blogu? Přihlaste se k odběru Novinek o rekonstrukcích a další dostanete přímo do vaší schránky.