Kdo byste čekali, že přijde do bytu, který se bude rekonstruovat, první? Architekt? Projektant? Ne ne, tentokrát to byl kominík.

Setkal jsem se s ním ve dveřích, v rukou měl mapu komínů v domě a na plánu zaškrtnuté ty z nich, které patří k bytu. Ve starých domech na pražských Vinohradech totiž není ústřední topení. Původně měla každá místnost svá kamna na uhlí. Později je nahradily plynové vafky pod okny každé místnosti a teď, když se  byt rekonstruuje, vybaví se vlastním plynovým kotlem pro celý byt. A takový kotel potřebuje komín.

Obr.1: Kachlová kamna byla v domě první

Kam zmizely komíny?

Kde je ale potíž, když při stavbě měla každá místnost svá kamna a tedy i komín? Staré komíny totiž desítky let nikdo nepoužíval a tak mnohé z nich zmizely. Pravda, komín je stavba dost hmotná, aby mohl jen tak zmizet, ale občas v něm vypadne několik cihel a ty se vzpříčí, jindy, a to daleko častěji, koupí developer podkroví a nepoužívané komíny zbourá. A právě tady mi kominík hodně pomohl, protože přinesl plán funkčních komínů.

V bytě zbyly funkční komíny dva, jeden z nich je dokonce vyvložkovaný, tedy opatřený uvnitř trubkou pro plynový spotřebič a je na něj napojená plynová karma pro ohřev teplé vody. Podle kominíka místo karmy mohu na komín napojit kotel o výkonu nejvýše 20 kW. Tepelné ztráty bytu jsem spočítal na 8 kW, takže se do limitu bez problémů vejdeme.

Obr.2: Po napojení plynu se použivaly vafky a nyní je nahradí kotel

Kotel potřebuje kyslík

Teď ještě sehnat plynový kotel, který by měl tak malý výkon. Většina kotlů, které umějí i ohřívat vodu, má výkon 24 kW. Po dlouhém hledání jsem našel jen tři, které můžeme v bytě použít.

Komín jsme vyřešili, ale ještě není hotovo. Kotel v bytě, kromě toho že potřebuje odvést spaliny do komína, spotřebovává kyslík. Se starými s netěsnými okny to nebyl problém, kotel nasával vzduch zvenčí mezerami kolem oken. To s novými skoro vzduchotěsnými okny nefunguje.

Jsou tři možnosti:

  • Kotel s atmosférickým hořákem je otevřený a bere si kyslík pro hoření přímo z místnosti. Potřebuje: komín. (Pozn. Od roku 2015 už se na český trh nesmějí dodávat)
  • Turbokotel je uzavřená nádoba vzduch si bere přívodní trubkou zvenčí a spaliny žene ventilátor komínem ven. Potřebuje: komín + přívod vzduchu(Pozn. Od roku 2015 už se na český trh nesmějí dodávat)
  • Kondenzační kotel je stejně jako turbokotel uzavřená nádoba a potřebuje přívod vzduchu zvenčí, navíc dokáže využít i teplo ze zkondenzovaných vodních par, které jinak utečou komínem, proto je přibližně o 10% efektivnější, ale odtéká z něj zkondenzovaná voda. Potřebuje: komín + přívod vzduchu + napojení na kanalizaci.

Ideální by byl kondenzační kotel, případně turbokotel. Pro ty je možné přivést vzduch buď ze světlíku (dům nemá světlík), nebo z fasády (dům je památkově chráněný, do fasády se nesmí zasahovat), a nebo zdvojenou trubkou komínem (ten je moc vysoký).

Obr.3: Plynová karma, nahradí ji kotel, který bude ohřívat vodu i topit

 

Rozhodli jsme se tedy pro kotel s atmosférickým hořákem, který bude brát vzduch přímo z místností a spolehnout se na to, že se stropy ve výšce 3,5 m bude dostatek kyslíku pro lidi i kotel.

Podrobnější výpočet, zda jsou místnosti dostatečně velké, už je mimo můj obor, a vezme si ho na starost plynařská firma, která bude kotel instalovat.

Kominík mi přinesl štěstí

Nečekal jsem, že mi tak pomůže potkat se v bytě nejprve s kominíkem. V bytě, který nemá ústřední topení, je totiž umístění kotle opravdu to nejdůležitější a všechny ostatní úpravy se mu přizpůsobí. S kotlem se setkáte nejčastěji právě ve starých zděných domech z přelomu 19. a 20. století, kde se dříve topilo jen uhlím nebo plynovými vafkami. Proto když budete kupovat nebo rekonstruovat byt, který není napojený na ústřední topení, myslete na kotel, potřebuje komín i kyslík.