Úspora místa v podkroví a omezení tepelných mostů střechou  jsou dva hlavní důvody proč má smysl u rekonstrukce staršího domu uvažovat o nadkrokevní tepelné izolaci.

Možná si řeknete, že by bylo lepší krov sundat, obvodovou stěnu nadezdít, a tím získat potřebný prostor. V některých situacích to ale buď nejde, třeba kvůli návaznostem na sousední stavby, nebo je krov v tak dobrém stavu, že není třeba investovat další peníze do jeho výměny.

Obr. 1: Pokládka nadkrokevní tepelné izolace

Jak funguje klasické zateplení

Klasický způsob zateplování střechy je takový, že se postaví krov, nebo se ten původní očistí o všechny staré vrstvy. Na krokve se kontralatí přichytí pojistná hydroizolace, položí se latě a na ně střešní tašky.

V dalším kroku se prostor mezi krokvemi zateplí minerální vatou. Ke krovu se přikotví zespoda příčné trámky a mezi ně se vloží další vrstva zateplení. K těmto nosníkům se přichytí parozábrana nebo parobrzda a nosníky podhledu. Mezi nosníky pak přijde třetí vrstva zateplení.

Výhoda tohoto postupu je, že máte rychle zakrytou střechu. Dovnitř vám neprší a teprve v dalším kroku osazujete zateplení. I stavební firmy jsou na tento postup více zvyklé.

Princip nadkrokevní tepelné izolace

Při nadkrokevním zateplování máte dvě možnosti. Buď je všechna tepelná izolace nad krokvemi, nebo je část zateplení i mezi a pod krokvemi, kdy střecha tolik nenabobtná tepelnou izolací.

1. Všechno zateplení je nad krokvemi

Na vyrovnané krokve položíte záklop z palubek. Na něj parozábranu, celou vrstvu zateplení, pojistnou hydrizolaci, kontralatě, latě a střešní krytinu. V tomto případě jsou krokve vidět, je tedy důležité, jestli jsou pěkné a dívat se na ně opravdu chcete. U viditelných krokví je třeba, aby projektant-požárník posoudil, zda krokve vydrží při požáru.

2. Zateplení mezi a nad krokvemi

Na krokve se opět položí záklop z palubek, na ně zateplení, pojistná hydroizolace, kontralatě, latě a krytina. Zateplení je ale tenčí. Další tepelná izolace se vloží mezi krokve, ty se zespoda opatří parozábranou a nejtenčí vrstva zateplení je mezi nosníky podhledu, který vše zakryje zespoda, podobně jako klasického zateplení.

Příklad zvětšení vnitřního prostoru při využití nadkrokevního zateplení

Majitel staršího domu zvažuje různé varianty zateplení. Střecha má krokve vysoké 140 mm a bude zateplena 360 mm minerální vaty. Pro zjednodušení zanedbávám tepelné mosty krokvemi.

Varianta 1. Klasické zateplení mezi a pod krokvemi

Mezi  krokvemi bude 140 mm minerální vaty, v roštu pod krokvemi 180 mm a mezi nosníky podhledu dalších 40 mm. Konstrukce podhledu bude dohromady i se sádrokartonovou deskou vysoká 70 mm. Šikmý Podhled v podkroví bude v šikmém směru o 250 mm níže, než jsou krokve.

Obr. 2: Podélný řez mezi- a podkrokevním zateplením. Shora: Tašky, latě, kontralatě, pojistná hydroizolace, krokve + zateplení, zateplení pod krokvemi, parozábrana, rošt sádrokartonového podhledu + zateplení, sádrokarton. Kóta ukazuje, o kolik se sníží prostor pod krokvemi.

 

Varianta 2. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi

Nad krokvemi bude 180 mm minerální vaty, mezi krokvemi 140 mm a v podhledu pod krokvemi 40 mm vaty. Podhled je opět včetně nosníků, sádrokartonu a zateplení vysoký 70 mm. Snížení v šikmém směru bude jen o výšku podhledu, tedy 70 mm. Zvýšení nad rovinu střechy pak 200 mm.

Zároveň bude mít střecha méně tepelných mostů, a tím o něco lepší tepelněizolační vlastnosti, protože horní vrstva zateplení není přerušena krokvemi.

Obr. 3: Podélný řez mezi a nadkrokevním zateplením. Shora: Tašky, latě, kontralatě, pojistná hydroizolace, zateplení, palubky, krokve + zateplení, parozábrana, rošt sádrokartonového podhledu + zateplení, sádrokarton.

Varianta 3. Veškeré zateplení je nad krokvemi

Nad krokvemi bude všech 360 mm minerální vaty. Průchozí prostor pod krokvemi se oproti současnému stavu vůbec nezmenší. A střecha bude mít ještě o něco lepší izolační vlastnosti než předchozí dvě varianty. Zvýšení nad rovinu střechy bude 380 mm oproti klasickému zateplení.

Účinnost zateplení bude ještě o něco lepší než u nad- a mezikrokevní varianty, protože úplně odpadají tepelné mosty krokvemi.

Obr. 4: Podélný řez nadkrokevním zateplením. Shora: Tašky, latě, kontralatě, pojistná hydroizolace, zateplení, parozábrana,palubky, viditelné krokve. Kóta ukazuje, o kolik je skladba vyšší než u podkrokevní izolace.

Nadkrokevní zateplení a plocha místností

Teď se podívejte, jak se projeví přesun zateplení z příkladu nad krokve na velikost prostoru podkroví s krokvemi o sklonu 45°. V příkladu se zabývám plochou s výškou nad 1,2 m, která se počítá do obytné plochy místnosti. A plochou s výškou 2,3 m, tedy takovou, kterou by měl mít minimálně strop v podkroví, přičemž výška 2,3 m musí být minimálně nad ½ plochy místnosti.

Obr. 5: Plocha místnosti při použití mezi a podkrokevní izolace je 26,3 m2

Obr. 6: Plocha místnosti při použití mezi a nadkrokevní izolace je 29,4 m2

Obr. 7: Plocha místnosti při použití nadkrokevní izolace je 30,6 m2

Srovnání:

výška 1,2 m výška 2,3 m
Klasické podkorkevní zateplení 26,3 m2 13,1 m2
Mezi a nadkrokevní zateplení 29,4 m2 (+3,1 m2) 16,2 m2 (+3,1 m2)
Nadkrokevní zateplení 30,6 m2 (+4,3 m2) 17,4 m2 (+4,3 m2)

Celkový nárůst plochy není zase tak výrazný. Důležitější je, že se přesunutím celého zateplení nad krokve o čtvrtinu zvětší plocha s plnou výškou 2,3 m.

Ze srovnání také vyplývá, že nadkrokevním zateplením získají hlavně domy nad úzkým půdorysem, jaké se stavěly v první polovině minulého století.

Jaké materiály se používají pro nadkrokevní izolaci

Nejčastěji se používá buď minerální vata nebo desky, případně panely na bázi PUR nebo PIR. Srovnal jsem pro vás jejich výhody a nevýhody

Minerální vata

  • λ = 0,035 W/mK
  • nehořlavá
  • pružná, lépe se přizpůsobí drobným nerovnostem

Desky jsou měkké, nemohou se na ně přímo pokládat latě a tašky, proto je třeba izolaci vyztužit, to se dělá buď polystyrenovými trámky položenými rovnoběžně s okapem, přes které se kotví latě střešní krytiny. Nebo pomocí kovových konzol, ke kterým se přichytí latě, ty jsou přímo nad krokvemi. U obou systémů tak vzniknou drobné tepelné mosty, ty jsou ale daleko menší než u plné krokve.

PUR/PIR

  • λ = 0,023 W/mK
  • hořlavá, samohášivá
  • pevná tvrdá deska

Desky jsou tvrdé, a tak je možno přímo na ně položit pojistnou hydroizolaci a latě, které se prošroubují dlouhými šrouby až do krokví. Desky mohou být i v formě sendvičových panelů s integrovanými latěmi, hydroizolací a parozábranou.

Obr. 8: Nadkrokevní zateplení z PUR pěny

Výhody a nevýhody nadkrokevního zateplení

  • úspora místa v podkroví
  • omezení tepelných mostů
  • jednodušší napojování parozábrany, pokud je zateplení celé nad krokvemi
  • o něco vyšší cena než u klasického zateplení
  • je třeba ověřit požární odolnost krovu, pokud jsou viditelné krokve
  • je třeba chránit proti dešti

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru Novinek o rekonstrukcích a další dostanete přímo do vaší schránky.