Recenze knihy, která popisuje 50 pražských vil (vydání z roku 2004), věnuje se jejich tvůrcům i historickým reáliím, za kterých vznikly. Zaměřuje se hlavně na stavby postavené začátkem 20. století a za první republiky.

Dvě generace architektů

Podle názvu knihy jsem čekal, že se setkám s popisem staveb a důvodem, proč si autoři vybrali právě je. Místo toho se na řádcích knihy začal odvíjet příběh dvou generací architektů tvořících stavby na počátku století.
Do Prahy přišel po studiích ve Vídni a praxi v Římě architekt Jan Kotěra a začal učit v Praze. Mezi jeho studenty patřili Josef Gočár nebo Pavel Janák a ti vytvořili spolu s dalšími základ druhé generace slavných českých architektů první poloviny dvacátého století.
Jan Kotěra prosazoval názor, že architekt musí být vždy elegantní a důstojný a sám byl toho příkladem.

Jan Kotěra, zdroj: www.mkln.cz

 

Od zdobných fasád k funkcionalismu

Na přelomu 19. a 20. století byly běžné velmi zdobné fasády domů, vidět je můžete například na nábřeží v centru Prahy. Nová generace architektů se snažila tvary zjednodušovat, čímž vznikl český kubismus. Postupně přecházeli ve své tvorbě až do úplně hladkých fasád strohého funkcionalismu.
Umělecká scéna, tedy i architektura byly spojeny s politikou. Tak se architekti scházeli v levicovém Devětsilu nebo ve vile bratří Čapků mezi pravicově orientovanými Pátečníky.

 

Změna dispozice bytů za první republiky

Text v knize je dělen tak, že vždy jedna strana se věnuje samotné stavbě a jejímu majiteli a jedna architektovi nebo reáliím, za kterých vznikala.

Kniha sleduje i změnu vnitřních dispozic domů bytů. Původní halová dispozice měla nejdůležitější místnosti přístupné z centrální haly, která mohla sloužit jako jídelna nebo výstavní síň.
V první polovině století se změnila na chodbovou dispozici s obytnými místnostmi umístěnými v jižní části stavby spojenými chodbou se zázemím na severní straně domu. Chodbová dispozice je používána i v současnosti. U bytových domů postavených na přelomu století v centru Prahy stále nalezneme centrální jídelnu uprostřed bytu.

Knihu uzavírá realizace vilové výstavní kolonie v Praze na Babě, ta byla postavena v letech 1932 – 1933 a demonstrovala možnosti funkcionalistické architektury.

 

Důstojné vily po 80 letech

A jak vypadají vily první republiky po více než 80 letech od jejich realizace? Většiny z nich si vůbec nevšimnete. Stojí v klidných pražských vilových čtvrtích, obklopených vzrostlými stromy a dalšími podobnými vilami.
Moderní stavař by se zděsil při představě velkých výdajů za topení v současné výstavbě nepředstavitelných. Těmi se v první polovině minulého století nikdo nezabýval. Vždyť funkcionalistické vily na Babě jsou celé ze železobetonu a s obrovskými pásovými okny.

V případě řešení energetických ztrát objektu nebo zpracování projektové dokumentace můžete využít mých služeb autorizovaného stavebního inženýra.

Vily si po desítkách let zachovávají svoji důstojnost a autoři knih o slavných vilách odvedli dobrou práci při shromažďování informací i ve způsobu, jakým nám vily představují.
Edice Slavné vily pokrývá kraje celé České republiky. Určitě i vy najdete ten kousek země, který je vám blízký a můžete jej snadno navštívit.