• Sokl

  Sokl označuje patu podstavce nebo zdi. Sokl začíná na styku stěny s terénem a končí v úrovni podlahy přízemí, bývá zvýrazněn obkladem, nebo uskočením fasády. Je to místo častých poruch stavby.

  Více

 • Stavební úřad

  Funkci stavebního úřadu (Obecného stavebního úřadu) plní odbor výstavby obecního úřadu, městského úřadu nebo městské části na jejichž území se stavba nachází. Jeho pravomoci jsou určeny Stavebním zákonem.

  Více

 • Roznášecí/akumulační vrstva podlahy

  Je to vrstva podlahy sloužící u plovoucích podlah k rovnoměrnému roznesení zatížení na izolační vrstvu podlahy a zabránění jejího poškození. U podlahového vytápění slouží k akumulaci tepla a jeho vyzařování do místnosti.

  Více

 • Nášlapná vrstva podlahy

  Vrstva podlahy, po které chodíme. Podle místa využití musí splňovat požadavky na odolnost proti opotřebení, protiskluzovost, šíření ohně nebo prostup tepla, venku je to i například mrazuvzdornost. Tloušťka vrstvy je běžně 5 – 20 mm.

  Více

 • Kročejový hluk

  Kročejový hluk vzniká zatížením podlahy nárazy, většinou pohybem osob. Hluk se pak přenáší konstrukcemi po budově i do jiných místností. Je to častý problém paneláků.

  Více

 • Rekonstrukce rodinného domu

  Zlidovělé a široce užívané označení pro úpravy rodinných domů, ať už jde o stavební úpravy uvnitř domu, nástavbu, nebo přístavbu. Není to ale odborný termín, ve stavebním zákonu, ani jeho vyhláškách se nevyskytuje, protože ve svém přesném znění znamená postavení přesné repliky už zbourané stavby, nebo návrat k dřívějšímu stavu domu.…

  Více

 • Cihla nepálená

  Nepálená cihla zvaná také vepřovice je vyrobena většinou z dostupné hlíny pěchováním do forem a sušením na slunci. Má dobré akustické a tepelně akumulační vlastnosti.

  Více

 • Špaleta, ostění, nadpraží, parapet, nika

  Špaleta je vnitřní povrch okenního nebo dveřního otvoru, případně oblouku. Svislé plochy se nazývají ostění, horní plocha nadpraží, dolní plocha parapet.(z italského spalletta, okenní výklenek). Nika ve stavebnictví znamená výklenek ve stěně.

  Více

 • Akumulační nádrž

  Akumulační nádrž je velká nádrž s vodou obalená tepelnou izolací. Nádrž slouží jako zásobník tepla pro topení a ohřev vody na mytí.

  Více

 • Autorizovaný statik

  Autorizovaná osoba, která má autorizaci od ČKAIT v oboru Statika a dynamika staveb se nazývá autorizovaný statik. Zda je statik, který pro Vás pracuje autorizovaný zjistíte buď podle kulatého autorizačního razítka, kterým razítkuje výkresy a statické výpočty. Nebo ze seznamu autorizovaných osob, který ČKAIT spravuje, seznam je ze zákona…

  Více