• Skladebný rozměr

  Je to rozměr výrobku, který je o něco větší než skutečný, počítá se spárou mezi jednotlivými výrobky vyplněnou maltou nebo jinou spojující hmotou.

  Více

 • Nášlapná vrstva podlahy

  Vrstva podlahy, po které chodíme. Podle místa využití musí splňovat požadavky na odolnost proti opotřebení, protiskluzovost, šíření ohně nebo prostup tepla, venku je to i například mrazuvzdornost. Tloušťka vrstvy je běžně 5 – 20 mm.

  Více

 • Rekonstrukce rodinného domu

  Zlidovělé a široce užívané označení pro úpravy rodinných domů, ať už jde o stavební úpravy uvnitř domu, nástavbu, nebo přístavbu. Není to ale odborný termín, ve stavebním zákonu, ani jeho vyhláškách se nevyskytuje, protože ve svém přesném znění znamená postavení přesné repliky už zbourané stavby, nebo návrat k dřívějšímu stavu domu.…

  Více

 • Cihla nepálená

  Nepálená cihla zvaná také vepřovice je vyrobena většinou z dostupné hlíny pěchováním do forem a sušením na slunci. Má dobré akustické a tepelně akumulační vlastnosti.

  Více

 • Kročejový hluk

  Kročejový hluk vzniká zatížením podlahy nárazy, většinou pohybem osob. Hluk se pak přenáší konstrukcemi po budově i do jiných místností. Je to častý problém paneláků.

  Více

 • Smíšené zdivo

  Zdivo z cihel a kamene. Přestávalo se používat v první polovině 20. století, nejčastěji se s ním setkáte u vesnických chalup. Zdivo je většinou mohutné s tloušťkou 600 mm a více. Cihly a kámen jsou ve zdivu umístěné jak to zrovna při stavbě vyšlo, ale mohou se střídat i po několika řadách, nebo mít zevniř domu cihly viditelné…

  Více

 • Stavební zákon

  Stavební zákon, Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (v PDF) stanovuje podmínky, za kterých můžete umístit stavbu do krajiny a podmínky, za kterých můžete stavbu uskutečnit, užívat a zbourat.

  Více

 • Technické požadavky na stavby

  Vyhláška 268/2009 Sb.(v PDF), o technických požadavcích na stavby rozpracovává požadavky stavebního zákona a základní požadavky na vlastnosti staveb, které určila Evropská unie.

  Více

 • Obecné technické požadavky na výstavbu v Praze

  Celým názvem vyhláška 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze.

  Více

 • Skutečný rozměr

  Skutečný rozměr výrobku je přesně takový jak byl vyroben. V případě kladení výrobků vedle sebe je třeba počítat s mezerou mezi nimi a proto používáme skladebné rozměry.

  Více