• Akumulační nádrž

  Akumulační nádrž je velká nádrž s vodou obalená tepelnou izolací. Nádrž slouží jako zásobník tepla pro topení a ohřev vody na mytí.

  Více

 • Bytový dům

  Stavba, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena. Podrobněji §2 a) Vyhlášky 501/2006 Sb. Oproti rodinnému domu může mít víc bytů, ale také má další povinné vybavení, bezbarierový vstup, úklidovou komoru, větší výšku obytných místností 2,6 m…

  Více

 • České technické normy pro stavebnictví

  Stavební technické normy se používají pro stanovení podmínek, které musí splňovat výrobky ve stavebnictví. Naleznete zde postupy od statického výpočtu po charakteristiku podzemního podlaží.

  Více

 • Cihelný blok

  Velkoformátový dutinový keramický blok pro nosné i nenosné stěny je v současnosti jedním z nejčastěji používaných zdících prvků. Rozměr bloku je 250 mm na délku, 250 mm na výšku. Tloušťka bloku pro nosné stěny je od 140 mm do přibližně 500 mm.

  Více

 • Cihla nepálená

  Nepálená cihla zvaná také vepřovice je vyrobena většinou z dostupné hlíny pěchováním do forem a sušením na slunci. Má dobré akustické a tepelně akumulační vlastnosti.

  Více

 • Cihla plná pálená

  Cihla plná pálená je stavební prvek vyroběný pálením z cihlářské hlíny. Má rozměry 290x 140 x 65 mm, skladebný rozměr pak 300 x 150 x 75 mm. Používá se už od starověku. Vyrábí se v peci pálením z cihlářské hlíny a následným sušením.

  Více

 • ČSN

  Zkratka původně ze slova Československá státní norma, používá se pro označování Českých technických norem.
  Normy se používají pro stanovení podmínek, které mají splňovat výrobky v různých oborech, jako je Elektrotechnika, potravinářský průmysl nebo stavebnictví.

  Více

 • Dlažba

  Podlaha z keramických dlaždic je odolná, studená a velmi snadno se udržuje. Využijete ji v mokrých prostorách. Vzhledem k tomu, že je velmi studená na dotek, nesplní požadavky normy na pokles dotykové teploty pro použití v obytné místnosti.

  Více

 • DN – jmenovitá světlost potrubí

  DN – Diameter Nominal – jmenovitá světlost. Používá se u trubních rozvodů a označuje vnitřní skladebný průměr potrubí.

  Více

 • Dotčené orgány

  Jsou to instituce, které se vyjadřují k projektové dokumentaci. Jejich stanoviska jsou součástí přílohy žádosti na stavební úřad.

  Více

 • Dřevěná podlaha

  Dřevěná podlaha je stále moderní přírodní materiál. Dříve používané parketové podlahy byly částečně nahrazeny vícevrstvými lamelami. Pro dosažení venkovského stylu můžete použít podlahová prkna.

  Více

 • Dveřní kování

  U dveří je součástí kování dveřní klika, případně koule, a krycí štítek kolem zámku a kliky. Kování může být štítkové nebo rozetové.

  Více

 • Kačena

  Používá se pro označení výšky, ve svislých řezech stavbou, ve výkresové dokumentaci.

  Více

 • Kačírek

  Kačírek je název pro tříděné říční oblázky. Nejčastěji jsou velikosti 20 – 80 mm. Kačírek je málo stlačitelný. Mezi jednotlivými kamínky dobře protéká voda, takže povrch je rychle suchý. Proti prorůstání rostlin je možno jej chránit podloženou geotextilií.

  Více

 • Koberec

  Koberec můžeme jako kusový položit na jiné typy podlah, nebo celoplošně nalepit přímo na podklad. Nejčastěji se používají koberce ze syntetických materiálů, případně dražší a náročnější na údržbu jsou koberce vlněné.

  Více

 • Kolik tepla vlastně uteče oknem?

  Hodně dodavtelů oken používá hodnotu pro zasklení (Ug), ta je nenižší (čím méně tepla uteče, tím lépe), ale co rám? I když se to nezdá, tak izoluje daleko hůře než sklo.

  Více

 • Konstrukční výška

  Konstrukční výška je výška podlaží vymezená dvěma nad sebou následujícími vrchními líci nosné konstrukce stropu nebo výška od horního líce základové konstrukce k vrchními líci nosné konstrukce nejnižšího stropu.

  Více

 • Korková podlaha

  Korek je přírodní materiál a velmi teplá podlahovina. Slouží i jako tepelná a zvuková izolace. Volně se pokládá v lamelách nebo se lepí po čtvercích. Je nutné jej ochránit buď lakem, nebo olejem.

  Více

 • Kročejový hluk

  Kročejový hluk vzniká zatížením podlahy nárazy, většinou pohybem osob. Hluk se pak přenáší konstrukcemi po budově i do jiných místností. Je to častý problém paneláků.

  Více

 • Lamelová podlaha

  Lidově bývá nazývána plovoucí podlaha, protože není pevně spojená s podkladem. Lamely rozměrů cca 1200 x 200 mm a tloušťky 7-15 mm se skládají ze dvou až tří vrstev. Skutečná plovoucí podlaha ale zahrnuje celou skladbu nad konstrukcí stropu.

  Více

 • Laminátová podlaha

  Vyniká nízkou cenou a skoro libovolným vzhledem povrchu. Povrchovou vrstvu tvoří papír s barevným vzorem nebo fotografií, který je napuštěný pryskyřicí. Papír je nalaminovaný na nosnou dřevovláknitou desku. Vícevrstvé lamely, ze kterých se podlaha skládá, se do sebe navzájem zacvakávají

  Více

 • Modul

  Při stavbě domu se snažíte, aby vám cihly nebo keramické bloky dobře vyšly a nemuseli jste je řezat. K tomu slouží moduly.

  Více

 • Nášlapná vrstva podlahy

  Vrstva podlahy, po které chodíme. Podle místa využití musí splňovat požadavky na odolnost proti opotřebení, protiskluzovost, šíření ohně nebo prostup tepla, venku je to i například mrazuvzdornost. Tloušťka vrstvy je běžně 5 – 20 mm.

  Více

 • Obecné technické požadavky na výstavbu v Praze

  Celým názvem vyhláška 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze.

  Více

 • Obytná místnost

  Obytná místnost je taková, kde se dlouhodobě zdržují lidé, například obývací pokoj, ložnice. Minimální plocha obytné místnosti je 8 m2, pokud je jediná místnost v bytě, pak 16 m2, v Praze 18 m2.

  Více

 • Obytná místnost

  Obytná místnost je část bytu, která má podlahovou plochu alespoň 8 m², má přímé denní osvětlení, přímé větrání a vytápění s regulací tepla. Splňuje parametry na světlou výšku pro rodinný nebo bytový dům. Kuchyně se považuje za obytnou místnost, pokud má plochu alespoň 12 m². Zdroj: Vyhláška…

  Více

 • Odborné vedení stavby

  Stavební úřady u stavebního povolení požadují doložení, že bude stavbu provádět stavební podnikatel.

  Více

 • Ohlášení stavby

  Abyste mohli stavět jednodušší stavbu musíte ji ohlásit stavebnímu úřadu. Je to například rodinný domek se zastavěnou plochou do 150 m².

  Více

 • Pěnový polystyren (EPS)

  Pěnový expandovaný polystyren (EPS) je v současnosti nejběžnější a nejlevnější tepeněizolační materiál. Součinitel tepelné vodivosti v průměru 0,039 W/m*K, rozpětí 0,034 – 0,045 W/m*K

  Více

 • Podlahové PVC

  Podlaha z PVC (polyvinylchlorid) je často používaný materiál pro svoji velkou odolnost a nízkou cenu. Prodává se v rolích šířky 2-4 m, můžete jej položit, i pokud je ve vašem bytě prohnutá a nerovná podlaha.

  Více

 • Podlahové vytápění na terénu a odvětrávané podloží

  V případě, že je v podlaze domu na terénu podlahové vytápění, vyžaduje norma ČSN 73 06 01 – Ochrana staveb proti radonu z podloži, aby kromě těsné protiradonové izolace byla v rámci podlahové konstrukce vždy buď ventilační vrstva nebo větrací systém v podloží. A to nezávisle na radonovém indexu a i v případě,…

  Více

 • Požární řešení při rekonstrukci bytu

  Pokud stavební úřad požaduje, aby bylo při rekontrukci bytu provedeno jeho požární řešení. Je třeba byt ochránit proti šíření požáru z okolních prostor a v případě že začne hořet v bytě, aby se požár nerozšířil ven.

  Více

 • Pozední věnec

  Ztužující pozední věnec ztužuje dům v horizontálním směru, v úrovni nebo těsně pod úrovní stropu v každém podlaží a pod pozednicemi.

  Více

 • Přírodní linoleum

  Přírodní materiál z lněného oleje, dřevité moučky, pryskyřice a dalších přírodních surovin. Někdy bývá zaměňován s PVC. Vyznačuje se velkým množstvím barevných kombinací, je odolné, trvanlivé a antialergické.

  Více

 • Přístavba a nástavba

  Rozšíření rodinného domu, kdy se zvětšuje výška se nazývá nástavba, když se zvětší půdorysná plocha stavby, tak je to přístavba. Na první pohled to vypadá jednoduše, ale někdy považuje stavební úřad za nástavbu až situaci, kdy se zvedne hřeben. Jindy zase mu stačí, když se zvedne stávající přístavba o patro, i když výšky hřebene…

  Více

 • Proudový chránič

  Proudový chránič je přístroj, který odpojí elektrický obvod v případě, že začne proud unikat mimo síť. Například když se dotkneme odkrytého vodiče.

  Více

 • Rekuperace

  Rekuperační jednotka odvádí vydýchaný vzduch z místností a přivádí čerstvý vzduch zvenčí pomocí vzduchotechnického potrubí. Rekuperace není klimatizace ani teplovzdušné topení.

  Více

 • Rodinný dům

  Rodinný dům má nejvýše 2 nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a podkroví. V rodinném domě mohou být nejvýše 3 samostatné byty. V rodinném domě musí více než polovina podlahové plochy odpovídat požadavkům na trvalé rodinné bydlení. Podrobněji §2 a) Vyhlášky 501/2006 Sb. Častý problém je…

  Více

 • Rosení oken

  K rosení oken dochází, pokud se povrch okna ochladí pod teplotu rosného bodu, ta je závislá na vlhkosti. Běžně se pohybuje kolem 12°C. Tato situace nastává většinou v zimě, kdy je velký rozdíl venkovních a vnitřních teplot.

  Více

 • Roznášecí/akumulační vrstva podlahy

  Je to vrstva podlahy sloužící u plovoucích podlah k rovnoměrnému roznesení zatížení na izolační vrstvu podlahy a zabránění jejího poškození. U podlahového vytápění slouží k akumulaci tepla a jeho vyzařování do místnosti.

  Více

 • Skladebný rozměr

  Je to rozměr výrobku, který je o něco větší než skutečný, počítá se spárou mezi jednotlivými výrobky vyplněnou maltou nebo jinou spojující hmotou.

  Více

 • Skutečný rozměr

  Skutečný rozměr výrobku je přesně takový jak byl vyroben. V případě kladení výrobků vedle sebe je třeba počítat s mezerou mezi nimi a proto používáme skladebné rozměry.

  Více

 • Sokl

  Sokl označuje patu podstavce nebo zdi. Sokl začíná na styku stěny s terénem a končí v úrovni podlahy přízemí, bývá zvýrazněn obkladem, nebo uskočením fasády. Je to místo častých poruch stavby.

  Více

 • Špaleta, ostění, nadpraží, parapet, nika

  Špaleta je vnitřní povrch okenního nebo dveřního otvoru, případně oblouku. Svislé plochy se nazývají ostění, horní plocha nadpraží, dolní plocha parapet.(z italského spalletta, okenní výklenek). Nika ve stavebnictví znamená výklenek ve stěně.

  Více

 • Společný souhlas

  Pokud rodinný dům přestavujete, děláte v něm stavební úpravy, žádáte o ohlášení. V případě, že dům i přistavujete nebo nastavujete, předchází ohlášení ještě územní souhlas. Aby se to celé zjednodušilo, spojují se ohlášení a územní souhlas do jedné žádosti, podáváte společné oznámení (žádost v PDF) a stavební úřad vydá  společný…

  Více

 • Stavební povolení

  Povolení od stavebního úřadu potřebujete, abyste mohli stavět. Pro menší stavby, jako je novostavba rodinného domu se zastavěnou plochou do 150 m² nebo jednodušší rekonstrukce, stačí ohlášení.

  Více

 • Stavební úřad

  Funkci stavebního úřadu (Obecného stavebního úřadu) plní odbor výstavby obecního úřadu, městského úřadu nebo městské části na jejichž území se stavba nachází. Jeho pravomoci jsou určeny Stavebním zákonem.

  Více

 • Stavební zákon

  Stavební zákon, Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (v PDF) stanovuje podmínky, za kterých můžete umístit stavbu do krajiny a podmínky, za kterých můžete stavbu uskutečnit, užívat a zbourat.

  Více

 • Světlá výška místnosti

  Světlá výška místnosti je výška volného prostoru od horní hrany podlahy po spodní hranu stropu nebo jeho podhledu.

  Více

 • Technické požadavky na stavby

  Vyhláška 268/2009 Sb.(v PDF), o technických požadavcích na stavby rozpracovává požadavky stavebního zákona a základní požadavky na vlastnosti staveb, které určila Evropská unie.

  Více

 • Vazba zdiva

  Vazba zdiva znamená kladení cihel, nebo jakýchkoliv jiných zdících prvků (keramických bloků, porobetonových tárnic..) tak, aby nikdy nebyly dvě svislé spáry mezi cihlami nad sebou.

  Více

 • Vinylová podlaha

  Materiál na bázi PVC, ve srovnání s běžným podlahovým PVC je tvrdý a neohebný.

  Více

 • Zastavěná plocha

  Plocha stavby v úrovni upraveného terénu. Určuje ji vnější hrana svislých konstrukcí a průmět podzemních a nadzemních konstrukcí. Nezapočítávají se do ní izolační přizdívky.

  Více

 • Zeměměřič

  Zeměměřič (geodet, geometr) se zabývá přesným měřením zemského povrchu a staveb, které na něm leží. Zeměměřič měří vzdálenosti a výšky pomocí totální stanice. Výšky se měří ve výškách nad mořem, tedy stejných jako vrstevnice na mapách. V projektu se píše v nadmořské výšce podlaha  přízemí, například +-0,000 = 215,325 m n.m. (podlaha…

  Více

 • Životnost podlah

  Životnost je čistě subjektivní. Po montáži podlahy se hodnotí její kvalita a chyby z výšky 160 cm, za přirozeného osvětlení, kdy na podlahu nedopadá přímo sluneční světlo.

  Více

Seminář: Nebojte se rekonstrukce domu

23. září 2021 od 17:30 (čtvrtek) – Mám dům zrekonstruovat nebo raději zbourat? Co když bude rekonstrukce příliš drahá? Nebudu žít na staveništi dalších deset let? A co na to stavební úřad?

Podrobnosti o semináři