Stavební technické normy se používají pro stanovení podmínek, které musí splňovat výrobky ve stavebnictví. Naleznete zde postupy od statického výpočtu po charakteristiku podzemního podlaží.

Řídit se normou není povinné. Norma se stává povinnou tím, že se na ni odkáže zákon nebo vyhláška. Doporučuji řídit se normami, i těmi, které povinné nejsou. Stavební úřad totiž jejich dodržování často vyžaduje a může tím zdržet stavební řízení.

Normy nejsou volně dostupné na internetu. Přístup k normám (web ČSN online) ve formátu PDF je placený formou ročního předplatného.

Seminář: Nebojte se rekonstrukce domu

čtvrtek 12.11.2020 od 17:30 – Mám dům zrekonstruovat nebo raději zbourat? Co když bude rekonstrukce příliš drahá? Nebudu žít na staveništi dalších deset let? A co na to stavební úřad?

Podrobnosti o semináři