Aktualizováno 10.10.2021

Stavební technické normy (ČSN) se používají pro stanovení podmínek, které musí splňovat výrobky ve stavebnictví. Naleznete zde postupy od statického výpočtu po charakteristiku podzemního podlaží.

Řídit se normou není povinné. Norma se stává povinnou tím, že se na ni odkáže zákon nebo vyhláška. Doporučuji řídit se normami, i těmi, které povinné nejsou. Stavební úřad totiž jejich dodržování často vyžaduje a může tím zdržet stavební řízení.

Normy, na které se odkazují zákony a vyhlášky jsou k dispozici na internetu zdarma po přihlášení jako sponzorované normy.

Ostatní normy jsou přístupné na webu ČSN online ve placené formou půlročního předplatného.