Velkoformátový dutinový keramický blok pro nosné i nenosné stěny je v současnosti jedním z nejčastěji používaných zdících prvků. Rozměr bloku je 250 mm na délku, 250 mm na výšku.

Tloušťka bloku pro nosné stěny je od 140 mm do přibližně 500 mm. Vyznačuje se dobrými tepelněizolačními vlastnostmi a nižší únosností oproti plným cihlám, obojí je způsobeno vzduchovými dutinami v cihelných blocích, dutiny fungují jako tepelná izolace.

cihelný blok

Novinky o rekonstrukcích

Napíši vám když vyjde nový článek, vypíši seminář nebo se objeví jiná novinka na webu perlikprojekce.cz. Ochrana osobních údajů.