Nepálená cihla zvaná také vepřovice je vyrobena většinou z dostupné hlíny pěchováním do forem a sušením na slunci. Má dobré akustické a tepelně akumulační vlastnosti.
Cihla je tvořena jen nevypálenou hlínou, proto má oproti pálené cihle nízkou únosnost a neodolává vodě a vlhkosti. V současnosti se opět začínají vyrábět zdící prvky z nepálené hlíny, používají se pouze pro nenosné konstrukce s akustickou odolností.