Cihla plná pálená je stavební prvek vyroběný pálením z cihlářské hlíny. Má rozměry 290x 140 x 65 mm, skladebný rozměr pak 300 x 150 x 75 mm. Používá se už od starověku. Vyrábí se v peci pálením z cihlářské hlíny a následným sušením.

Z plných cihel se staví nosné stěny i příčky. Příčky jsou tloušťky 75 a 150 mm, nosné stěny nejběžněji tl. 300 mm nebo 450 mm, u starších staveb jsou stěny mohutnější.

Stěny se z cihel tvoří skládáním na vazbu, která zajišťuje stabilitu konstrukce.

Plná cihla je oproti moderním materiálům příliš těžká a má daleko horší tepelněizolační vlastnosti, proto byla nahrazena cihelnými bloky.

Podlouhlý bok cihly se nazývá běhoun. Čelo cihly je vazák. Od toho názvy některých skladeb zdiva, běhounová. Jsou vidět jen boky a vazáková, jsou vidět jen čela cihel.

Cihla plná pálená