Zkratka původně ze slova Československá státní norma, používá se pro označování Českých technických norem.
Normy se používají pro stanovení podmínek, které mají splňovat výrobky v různých oborech, jako je Elektrotechnika, potravinářský průmysl nebo stavebnictví.

Například:

ČSN 73 4301 Obytné budovy

Je česká technická norma zabývající se obytnými budovami. První dvojčíslí v normě udává třídu normy. V tomto případě 73 – navrhování a provádění staveb, tedy norma pro stavebnictví.

Webinář: Nebojte se rekonstrukce domu

17. června 2021 od 17:30 – Mám dům zrekonstruovat nebo raději zbourat? Co když bude rekonstrukce příliš drahá? Nebudu žít na staveništi dalších deset let? A co na to stavební úřad?

Podrobnosti o webináři