DN – Diameter Nominal – jmenovitá světlost

Používá se u trubních rozvodů a označuje vnitřní skladebný průměr potrubí.

Kanalizační tenkostěnné plastové trubky, které mají stěnu v porovnáním s vnitřním průměrem tenkou se značí ve výkresech DN. Rozměr značení neodpovídá přesně skutečnému rozměru.

Přiklad:
Plastové kanalizační potrubí DN 100 má vnější průměr 110 mm a tl. stěny 3,2 mm.

 

Vodovodní a další silnostěnné trubky mají oproti svému vnitřnímu průměru daleko silnější stěnu. Tloušťka stěny se může pro stejné vnější průměry lišit dle typu potrubí. Značí se nejčastěji skutečným vnějším průměrem D x tloušťkou stěny.

Příklad:
Plastová vodovodní trubka D32 x 3 má vnější průměr 32 mm a tloušťku stěny 3 mm.

 

Revidováno 20.11.2011