Děrovaná trubka natažená ve spádu pod zemí kolem domu odvádí vodu a vysouší tak své okolí. Drenáž musí být odvedena od domu například do vsaku.

Je to jeden ze způsobů, jak můžete snížit vlhkost ve starém rodinném domě. Zvlášť pokud není možné provést jiné opatření, například dům podříznout. Pomůže také, pokud potřebujete snížit tlak vody na konstrukci chráněnou hydroizolací.

Drenáž ale může situaci stavby i zhoršit. Pokud je kolem stavby jílovité podloží, případně je jíl i v samotném kamenném základu, zemina vyschne, stavba sedne a popraská.