Je to tepelně izolační materiál vyráběný lisováním dřevních vláken. Parametry součinitele tepelné vodivosti se jsou 0,038 – 0,047 W/m*K. Tedy srovnatelné, až mírně horší než u bílého pěnového polystyrenu. Od toho je odlišuje hlavně vyšší cena.

Použití:

Používají se pro zateplování stěn, podlah, stropu i střechy hlavně u dřevostaveb, nebo dřevěných částí staveb, jako je podkroví. Dřevovláknité desky jsou měkké a pružné, které se používají jako výplň do rámů nebo podhledů. A pak pevné masivní, které se spojují na pero a drážku, ty se mohou použít přímo pod omítku podobně jako zmíněný polystyren.

Hořlavost:

Třída reakce na oheň – D až E (Nejhorší je F, nejlepší A1)

Měrná tepelná kapacita C:

2100 J/kg*K – velmi dobrá tepelná akumulace (Pro srovnání bílý pěnový polystyren 1270 J/kg*K nebo keramické bloky Porotherm 1000  J/kg*K)