Polystyren, který se vyrábí extruzí, proto je pevný a velmi málo nasákavý.

Má i o něco lepší tepelněizolační parametry než běžný bílý fasádní polystyren. Součinitel tepelné vodivosti extrudovaného polystyrenu λ = 0,035 W/(m.K).

Používá se do spodní stavby domu (základy, sklep). ideální je desky neřezat, nebo jen co nejméně, v místě řezu je totiž nasákavější než na povrchu. Pro svoji vysokou pevnost se používá i do podlah na terénu, nebo do míst, kde hrozí ostříkání dešťovou vodou, třeba u osazení přístřešku nad vstupem. Nebo také do obrácených střech a na terasy.

Hořlavost:

Třída reakce na oheň – E (Nejhorší je F, nejlepší A1)