Krokev je součást krovu sedlové nebo pultové střechy. Je to šikmý nosný prvek, většinou dřevěný, který nese souvrství střešního pláště.

Častý problém krokví u starých domů je, že jsou poddimenzovány, vestavbou podkroví je navíc ještě přitížíme, proto musí statik posoudit, zda krokve střechu s novou skladbou přenesou, nebo bude třeba je zesílit, případně vyměnit.

Před případným využitím je třeba krokve starého krovu prohlídnout, zda nejsou napadené dřevokazným hmyzem, nebo dřevokaznou houbou. I když vypadá krov na první pohled dobře, může být ve špatném stavu tam, kde vidět není, tedy u pozednice.