Krov je nosná konstrukce, která má za cíl udržet střešní krytinu a vrstvy po krytinou na svém místě, tak aby po ní mohla voda odtékat co nejrychleji ze střechy do okapních žlabů a pryč od domu. Krov je obvykle dřevěný.

Hlavní prvek krovu jsou šikmé krokve. Ty určují tvar střechy spolu s úžlabními a nárožními nosníky. Krokve jsou nesené podélnými pozednicemi, ty leží na zdech a vaznicemi. Ty leží na sloupcích a  příčných stěnách. Pokud jsou od sebe sloupky příliš vzdálené, pomáhají velké rozpětí vynést šikmé pásky. Sloupky mohou stát přímo na nosné konstrukci, třeba na příčné stěně, nebo, u starších staveb na vazném trámu, nebo opřené do roznášecích bačkor.

Tomu, aby se střecha nerozjela do stran pomáhala ocelová táhla, která spojují pozednici a stropní trám.

U starších staveb jsou sloupky součástí  plné vazby, která se opakovala přibližně po 3-4 metrech a pro krov je to opěrný prvek. Zahrnuje kromě sloupků a vazných trámů i vzpěry a kleštiny.

Proč je dobré vědět, jak krov funguje?

Abyste při rekonstrukci, nebo i při provádění menších úprav v podkroví konstrukci krovu nenarušili, třeba nevyřízli prvek, který střechu nese, protože by mohlo dojít k narušené celé konstrukce krovu a v krajním případě pádu střechy. Pokud se rozhodnete nějaký prvek vyříznout, nechte si úpravu spočítat autorizovaným statikem, který navrhne nový způsob, jak síly ve střeše přenést. To se týká nejčastěji vazných trámů, sloupků a krokví.