Celým názvem vyhláška 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze.

Vyhláška plní stejný účel jako Technické požadavky na stavby ve zbytku republiky. Zohledňuje výjimečné podmínky na stavby v Praze s její těsnější zástavbou a hustou dopravní infrastrukturou.

Tyto předpisy nejsou platné jsou nahrazeny Pražskými stavebními předpisy.