Celým názvem vyhláška 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze.

Vyhláška plní stejný účel jako Technické požadavky na stavby ve zbytku republiky. Zohledňuje výjimečné podmínky na stavby v Praze s její těsnější zástavbou a hustou dopravní infrastrukturou.

Tyto předpisy nejsou platné od 1.října 2014.

Novinky o rekonstrukcích

Napíši vám když vyjde nový článek, vypíši seminář nebo se objeví jiná novinka na webu perlikprojekce.cz. Ochrana osobních údajů.