Když se rozhodnete zbourat dům, nebo garáž, není to jen tak, potřebujete nechat zpracovat projektovou bouracích prací a podat žádost Ohlášení odstranění stavby na stavební úřad. Až vám ji úřad schválí, pak teprve můžete začít bourat.

Bourat budete buď se stavební firmou. Nebo, když plánujete bourat svépomocí, tak se stavebním dozorem a pokud stavba obsahuje azbest, tak se stavbyvedoucím.

Tuto dokumentaci nemusí zpracovat autorizovaný projektant nebo architekt.