• Krokev

  Krokev je součást krovu sedlové nebo pultové střechy. Je to šikmý nosný prvek, většinou dřevěný, který nese souvrství střešního pláště. Častý problém krokví u starých domů je, že jsou poddimenzovány, vestavbou podkroví je navíc ještě přitížíme, proto musí statik posoudit, zda krokve…

  Více

 • Krov

  Krov je nosná konstrukce, která má za cíl udržet střešní krytinu a vrstvy po krytinou na svém místě, tak aby po ní mohla voda odtékat co nejrychleji ze střechy do okapních žlabů a pryč od domu. Krov je obvykle dřevěný. Hlavní prvek krovu jsou šikmé krokve. Ty určují tvar střechy spolu…

  Více

 • Kolik tepla uteče oknem?

  Hodně dodavtelů oken používá hodnotu pro zasklení (Ug), ta je nenižší (čím méně tepla uteče, tím lépe), ale co rám? I když se to nezdá, tak izoluje daleko hůře než sklo.

  Více

 • Koberec

  Koberec můžeme jako kusový položit na jiné typy podlah, nebo celoplošně nalepit přímo na podklad. Nejčastěji se používají koberce ze syntetických materiálů, případně dražší a náročnější na údržbu jsou koberce vlněné.

  Více

 • Korková podlaha

  Korek je přírodní materiál a velmi teplá podlahovina. Slouží i jako tepelná a zvuková izolace. Volně se pokládá v lamelách nebo se lepí po čtvercích. Je nutné jej ochránit buď lakem, nebo olejem.

  Více

 • Kačena

  Používá se pro označení výšky, ve svislých řezech stavbou, ve výkresové dokumentaci.

  Více

 • Kačírek

  Kačírek je název pro tříděné říční oblázky. Nejčastěji jsou velikosti 20 – 80 mm. Kačírek je málo stlačitelný. Mezi jednotlivými kamínky dobře protéká voda, takže povrch je rychle suchý. Proti prorůstání rostlin je možno jej chránit podloženou geotextilií.

  Více

 • Konstrukční výška

  Konstrukční výška je výška podlaží vymezená dvěma nad sebou následujícími vrchními líci nosné konstrukce stropu nebo výška od horního líce základové konstrukce k vrchními líci nosné konstrukce nejnižšího stropu.

  Více

 • Kročejový hluk

  Kročejový hluk vzniká zatížením podlahy nárazy, většinou pohybem osob. Hluk se pak přenáší konstrukcemi po budově i do jiných místností. Je to častý problém paneláků.

  Více