• Rekonstrukce rodinného domu

  Zlidovělé a široce užívané označení pro úpravy rodinných domů, ať už jde o stavební úpravy uvnitř domu, nástavbu, nebo přístavbu. Není to ale odborný termín, ve stavebním zákonu, ani jeho vyhláškách se nevyskytuje, protože ve svém přesném znění znamená postavení přesné repliky už zbourané stavby, nebo návrat k dřívějšímu stavu domu.…

  Více

 • Rodinný dům

  Rodinný dům má nejvýše 2 nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a podkroví. V rodinném domě mohou být nejvýše 3 samostatné byty. V rodinném domě musí více než polovina podlahové plochy odpovídat požadavkům na trvalé rodinné bydlení. Podrobněji §2 a) Vyhlášky 501/2006 Sb. Častý problém je…

  Více

 • Rekuperace

  Rekuperační jednotka odvádí vydýchaný vzduch z místností a přivádí čerstvý vzduch zvenčí pomocí vzduchotechnického potrubí. Rekuperace není klimatizace ani teplovzdušné topení.

  Více

 • Rosení oken

  K rosení oken dochází, pokud se povrch okna ochladí pod teplotu rosného bodu, ta je závislá na vlhkosti. Běžně se pohybuje kolem 12°C. Tato situace nastává většinou v zimě, kdy je velký rozdíl venkovních a vnitřních teplot.

  Více

 • Roznášecí/akumulační vrstva podlahy

  Je to vrstva podlahy sloužící u plovoucích podlah k rovnoměrnému roznesení zatížení na izolační vrstvu podlahy a zabránění jejího poškození. U podlahového vytápění slouží k akumulaci tepla a jeho vyzařování do místnosti.

  Více