Součást konstrukce krovu. Je to dřevěný trámek položený naležato na obvodové stěně rodinného domu. Jsou do ní opřeny v pravidelných vzdálenostech krokve. Přes pozednici se přenáší zatížení z krokví do nosných stěn.

Pozednice musí být ukotvena, aby zabránila krokvím roztlačit obvodové stěny do stran. To je důležité hlavně u modernějších krovů s hambalky a otevřeným vnitřním prostorem podkroví bez sloupků, kde jsou boční tlaky výrazně větší než u starších pevných vazeb ze stojaté nebo ležaté stolice.

Dříve se  kotvilo ocelovými táhly do stropních trámů. V současnosti se pozednice kotví do pozedního věnce buď pomocí závitových tyčí nebo táhel. Přesní řešení určí statik.