Rozšíření rodinného domu, kdy se zvětšuje výška se nazývá nástavba, když se zvětší půdorysná plocha stavby, tak je to přístavba.

Na první pohled to vypadá jednoduše, ale někdy považuje stavební úřad za nástavbu až situaci, kdy se zvedne hřeben. Jindy zase mu stačí, když se zvedne stávající přístavba o patro, i když výšky hřebene nedosáhne.

Pozor! Zateplení fasády není podle stavebního zákona přístavba, ale stavební úprava.

Pro přístavby a nástavby nestačí ohlášení, ale musí mu předcházet územní souhlas. Tato dvě řízení se obvykle spojují a úřad vydává společný souhlas.

Projektová dokumentace je pro ohlášení i územní souhlas stejná. Rozdíl je v dotčených orgánech, tech se pro společný souhlas vyjadřuje výrazně více než pro ohlášení.

Kdy jaké řízení potřebujete se podrobněji včetně odkazů na formuláře dočtete v článku Stavební zákon při rekonstrukci rodinného domu.

 

Seminář: Nebojte se rekonstrukce domu

23. září 2021 od 17:30 (čtvrtek) – Mám dům zrekonstruovat nebo raději zbourat? Co když bude rekonstrukce příliš drahá? Nebudu žít na staveništi dalších deset let? A co na to stavební úřad?

Podrobnosti o semináři