Tepelněizolační desky s velmi dobrými parametry součinitele tepelné vodivosti max. 0,022 W/m*K.  Což je přibližně o polovinu lepší než u bílého polystyrenu.  Proto může být zateplení výrazně tenčí než polystyrenem. Výrazně vyšší je ale cena.

Použití:

Používají se na zateplení podlah, fasád, plochých střech jako nadkrokevní zateplení, nebo zateplení slabých míst, jako je kastlík žaluzie.

Rozdíl mezi PUR a PIR:

PUR desky jsou vyrobené z tvrdého polyuretanu. PIR desky ze směsi polyuretanu a polyisokyanurátu, z hlediska využití na stavbě jsou podobné.

Hořlavost:

PIR má o něco lepší požární odolnost – reakce na oheň D, oproti PUR s reakcí  na oheň E.

Měrná tepelná kapacita C:

1400 J/kg*K