Zlidovělé a široce užívané označení pro úpravy rodinných domů, ať už jde o stavební úpravy uvnitř domu, nástavbu, nebo přístavbu.

Není to ale odborný termín, ve stavebním zákonu, ani jeho vyhláškách se nevyskytuje, protože ve svém přesném znění znamená postavení přesné repliky už zbourané stavby, nebo návrat k dřívějšímu stavu domu. S tím se můžeme setkat u památek, ale ne u běžných staveb pro bydlení.

Pokud se popisuje rekonstrukce v projektové dokumentaci, obvykle je to “Stavební úprava, nástavba a přístavba rodinného domu.”