Rodinný dům má nejvýše 2 nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a podkroví. V rodinném domě mohou být nejvýše 3 samostatné byty. V rodinném domě musí více než polovina podlahové plochy odpovídat požadavkům na trvalé rodinné bydlení.

Podrobněji §2 a) Vyhlášky 501/2006 Sb.

Častý problém je omezení na 3 bytové jednotky. Zvlášť v případě rozdělení rodinného domu na více menších bytů z důvodu pronájmu se tato podmínka snadno překročí. Z rodinného domu se stane bytový dům, který má daleko přísnější pravidla ohledně technických parametrů a vnitřního vybavení nebo světlé výšky obytných místností.