K rosení oken dochází, pokud se povrch okna ochladí pod teplotu rosného bodu, ta je závislá na vlhkosti. Běžně se pohybuje kolem 12°C. Tato situace nastává většinou v zimě, kdy je velký rozdíl venkovních a vnitřních teplot.

Čím můžeme rosení zabránit:

 

  • kvalitnějšími okny s nižším součinitelem prostupu tepla okna U
  • zvýšením vnitřní teploty, nepříliš výhodné vzhledem k vyšším výdajům za vytápění
  • snížením vlhkosti vnitřního vzduchu, nejúčinnější je stálé větrání pomocí rekuperace