Je to vrstva podlahy sloužící u plovoucích podlah k rovnoměrnému roznesení zatížení na izolační vrstvu podlahy a zabránění jejího poškození. U podlahového vytápění slouží k akumulaci tepla a jeho vyzařování do místnosti.

Příklady materiálů:

  • beton
  • anhydrit
  • OSB desky
  • dřevotřískové desky

 

Roznášecí vrstva je podrobněji popsána v článku o plovoucích podlahách.