Skutečný rozměr výrobku je přesně takový jak byl vyroben. V případě kladení výrobků vedle sebe je třeba počítat s mezerou mezi nimi a proto používáme skladebné rozměry.
Například:

Cihelný blok má skutečné rozměry 248 x 400 x 249 mm., které se převedením na skladebné rozměry započítáním spáry mezi bloky zaokrouhlí na celá čísla.