Zdivo z cihel a kamene. Přestávalo se používat v první polovině 20. století, nejčastěji se s ním setkáte u vesnických chalup. Zdivo je většinou mohutné s tloušťkou 600 mm a více.

Cihly a kámen jsou ve zdivu umístěné jak to zrovna při stavbě vyšlo, ale mohou se střídat i po několika řadách, nebo mít zevniř domu cihly viditelné jen cihly a zvenčí cihly a kámen.

Pro stavbu to znamená komplikované podřezávání při vkládání dodatečné hydroizolace, protože zdivo nemusí mít průběžnou spáru. Pak je třeba použít dražší metodu podřezání diamantovým lanem. Náročnější je i bourání otvorů, například nových oken do zdiva.