Sokl označuje patu podstavce nebo zdi.
Sokl začíná na styku stěny s terénem a končí v úrovni podlahy přízemí, bývá zvýrazněn obkladem, nebo uskočením fasády. Je to místo častých poruch stavby.
Sokl najdeme i u staveb na rovném terénu, protože úroveň podlahy přízemí se navrhuje vždy alespoň 15-20 cm nad zemí aby se přízemí ochránilo proti dešťové vodě a zemní vlhkosti.

Aby se předešlo poruchám

Aby se předešlo poruchám, musí být sokl odolný proti průniku vody, ať už odstřikující nebo vzlínající ze země, musí být odolný proti mrazu a tepelně izolovat, musí být odolný proti poškození a je třeba aby se dal snadno čistit.

Odolnost proti vodě

Ochranu soklu proti vodě stékající po fasádě zajistíte jeho zapuštěním a vytvořením okapového nosu. Sokl musí být opatřen hydroizolací proti vlhkosti vzlínající ze země.
Vodu, která steče na terén odvedete od soklu chodníčkem vyspádovaným od domu a dranáží umístěnou k patě základu, jinou možností je provést kolem domu pruh z hladkych valounů široký alespoň 30 cm, ten ochrání sokl i proti ostřikující vodě za deště.

Odolnost proti úniku tepla

Sokl musí být opatřen tepelnou izolací odolávající vlhkosti (například desky z extrudovaného polystyrenu) a to alespoň 80 cm pod zem. Tím zabráníte vzniku tepelných mostů a promrzání základu.

Mechanická odolnost

Mechanickou odolnost soklu zajistíte tepelněizolačními deskami z extrudovaného polystyrenu a obklady, nebo soklovými omítkami.
sokl1

Legenda:
1. Základy
2. Nosná stěna
3. Stropní konstrukce
4. Hydroizolace
5. Zateplování systém ETICS
6. Soklová deska
7. Drenážní deska
8. Flexibilní drenáž (plastová děrovaná hadice)
9. Kačírek, valouny
10. Přídavná filtrační textilie
11. Zásyp
12. Stávající rostlý terén

Zdroje:

http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/spolehlivy-sokl-prani-kazde-stavby/