Funkci stavebního úřadu (Obecného stavebního úřadu) plní odbor výstavby obecního úřadu, městského úřadu nebo městské části na jejichž území se stavba nachází. Jeho pravomoci jsou určeny Stavebním zákonem.

Stavební úřad se stará o žádosti ve stavebním řízení, územním řízení a zabývá se dalšími jednáními spojenými se stavbou.

Pokud si nejste jisti, zda je třeba aby se k vaší stavbě úřad vyjadřoval, nebo co všechno má žádost obsahovat, zeptejte se přímo na stavebním úřadě.

Seznam všech stavebních úřadů na portálu státní správa