Vyhláška 268/2009 Sb.(v PDF), o technických požadavcích na stavby rozpracovává požadavky stavebního zákona a základní požadavky na vlastnosti staveb, které určila Evropská unie.

Požadavky na vlastnosti staveb:

  • mechanická odolnost a stabilita

  • hygiena

  • ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

  • požární bezpečnost – má vlastní vyhlášku

  • bezpečnost při užívání

  • úspory energie a tepelná ochrana.

Tyto požadavky jsou pak v jednotlivých kapitolách vyhlášky vztaženy ke všem konstrukcím stavby.

V textu často najdete místo konkrétních čísel odkazy na normové hodnoty, které, ale nejsou citovány. To ztěžuje práci s vyhláškou. Konkrétní hodnoty si musíte dohledat v normách, které ale nejsou volně přístupné na internetu.

Vyhláška se podrobně věnuje některým druhům staveb, jako jsou bytové domy, rodinné domy, obchody, hospodářské stavby, ubytovací zařízení a další.

Technické požadavky na stavby platí v celé republice, kromě Prahy, která má vlastní vyhlášku.

Seminář: Nebojte se rekonstrukce domu

23. září 2021 od 17:30 (čtvrtek) – Mám dům zrekonstruovat nebo raději zbourat? Co když bude rekonstrukce příliš drahá? Nebudu žít na staveništi dalších deset let? A co na to stavební úřad?

Podrobnosti o semináři