Vazba zdiva znamená kladení cihel, nebo jakýchkoliv jiných zdících prvků (keramických bloků, porobetonových tárnic..) tak, aby nikdy nebyly dvě svislé spáry mezi cihlami nad sebou. Většinou je přesah cihel nad sebou o ½ rozměru cihly.

Vazba zdiva z cihelných bloků

U moderních materiálů například cihelných bloků je většinou blok na celou tloušťku stěny. Dřívě u plných cihel byla stěna často širší než délka cihly a tak se musela zeď skládat ne jen po délce, ale i po šířce. Vazba zdiva zajišťuje únosnost a celistvost stěny.