Plocha stavby v úrovni upraveného terénu. Určuje ji vnější hrana svislých konstrukcí a průmět podzemních a nadzemních konstrukcí. Nezapočítávají se do ní izolační přizdívky. Tolik základní definice.

V Česku existuje několik různých předpisů podle kterých se zastavěná plocha počítá a v drobnostech se liší:

  • prováděcí vyhláška č. 540/2002 Sb. (ve znění č. 640/2004 Sb.) k zákonu č.151/1997 o oceňování majetku
  • zákon č.338/1992 (ve znění č.65/2000) o dani z nemovitosti
  • ČSN 73 4055 „Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů“
  • vyhláška č. 3/2008 Sb. Příloha č.1 – čl.3.2 (Měření a výpočet výměr staveb a jejich částí)

Proto je nejlepší se obrátit přímo na váš stavební úřad, hlavně pokud jde o upřesnění přestřešení teras.

Zdroj: web ČKAIT

 

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej ostatním.