Jde o obalení domu tepelnou izolací. Omezí se tak únik tepla z domu v zimě a přehřívání v létě a tím se ušetří peníze za vytápění. Realizuje se obvykle při celkové rekonstrukci domu. V rámci zateplení se obvykle i vyměňují okna. Na zateplení rodinného domu je možné získat dotaci z programu Zelená úsporám.

Nejznámější je zateplení fasády, ale možná ještě důležitější je zateplit střechu, protože se tak omezí letní přehřívání podkroví dále se zatepluje i podlaha na terénu nebo sklepem.

Pro dodatečné zateplování se používají materiály, které špatně vedou teplo, tedy dobře izolují. Prostup tepla se značí λ a jednotka je W/(m*K), hodnota se pohybuje mezi 0,02 a 0,04 W/(m*K), čím nižší, tím lepší.

Pro zateplení se nejčastěji používají:

Pěnový bílý polystyren (EPS) λ = 0,039 W/(m*K)
Pěnový šedý polystyren (EPS-G) λ = 0,032 W/(m*K)
Minerální vata λ = 0,036 W/(m*K)
Extrudovaný polystyren pro sokl λ = 0,035 W/(m*K)
Polyuretanové desky (PUR a PIR) λ = 0,022 W/(m*K)
Dřevovláknité desky λ = 0,041 W/(m*K)

Parametry izolantů se mohou mírně lišit podle konkrétního výrobku.

Běžná tloušťka zateplení u fasády z plných cihel je 160 – 200 mm bílého polystyrenu, podlahy 120 – 160 mm bílého polystyrenu na terénu. Nad sklepem obvykle tolik místa není, tam kolik se vejde,  u střechy 300 – 400 mm minerální vaty.