Dotační program pro dosažení energetických úspor při rekonstrukcích i novostavbách rodinných a bytových domů.

Při úpravách stávajícího rodinného domu můžete získat dotaci na:

Dokumenty vyžadované po dokončení se musí podat do 24 měsíců od akceptování žádosti, Tedy na dokončení stavby jsou 2 roky.

K realizaci je možné použít materiálu ze seznamu výrobků a technologií (SVT) nebo doložit soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků s podmínkami programu u materiálů, které v seznamu nejsou.

K přípravě žádosti a posudku se většinou využívá firem, které vám s tím pomohou. Při kompletní rekonstrukci spolupracují s projektantem.

O dotaci je možné žádat i pro stávající trvale obývaný rekreační objekt za těchto podmínek:

„Stavba určená pro rodinnou rekreaci, která je využívána pro trvalé rodinné bydlení a má přiděleno číslo popisné nebo evidenční. Užívání pro bydlení je prokázáno, pokud žadatel doloží, že on sám nebo jiná osoba má v této stavbě evidován trvalý pobyt počínající 24 měsíců nebo více před podáním žádosti.“

Podrobnosti, kolik peněz můžete získat a za jakých podmínek najdete na webu programu: https://2030.novazelenausporam.cz/